scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "FOREIGN investments"

1 - 10 of 153,327 results for
 "FOREIGN investments"
Results per page:

Influence Mechanism of Marketization Process and Financial Technology Development on Enterprise Investment Preference Based on Threshold Model.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Discrete Dynamics in Nature & Society. 9/6/2022, p1-18. 18p.

Abstract:This paper explores the influence mechanism of the marketization process and financial technology on corporate investment preference using panel data from 2013 to 2019 for China's A-share listed companies. The study finds that both the marketization pr...

View details

Yabancı Portföy Yatırımlarının Firma Düzeyinde Belirleyicileri: Borsa İstanbul Örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business & Economics Research Journal. 2022, Vol. 13 Issue 3, p435-448. 14p.

Abstract:Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından yabancı portföy yatırımları cari işlemler açığının finansmanı, finansal piyasaların derinleşmesi, firma değerlerinin artırılması, yatırım kararlarının verilmesi açısından önem taşımaktadır. Yabancı yatırım...

View details

BRICS-T Ülkelerinde Makroekonomik Değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlara Etkisi: Panel Veri Analiz Uygulaması.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Sosyoekonomi. Jul2022, Vol. 30 Issue 53, p277-289. 13p.

Abstract:Uluslararası piyasada doğrudan yabancı yatırımların özellikle gelişmekte olan ülkelerde Ar-Ge alt yapısının iyileştirilmesi, teknolojik yeniliğin sağlanması ve üretim faktörlerinde verimliliğin artırılması beklenmektedir. Bu beklenti doğrudan yabancı y...

View details

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GROSS DOMESTIC PRODUCT, FOREIGN DIRECT INVESTMENTS AND INCOME INEQUALITY IN ROMANIA OVER THE PERIOD 1990-2020.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Annals of the University of Oradea, Economic Science Series. Jul2022, Vol. 31 Issue 1, p139-149. 11p.

Abstract:The present study aims to confirm the existence of a non-linear association between economic growth, foreign direct investment (FDI) and income inequality in Romania, over the period of 1990 to 2020. Romania's macroeconomic output expressed through the...

View details

Analysis Model Design on the Impact of Foreign Investment on China's Economic Growth.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Scientific Programming. 7/8/2022, p1-12. 12p.

Abstract:This research mainly analyzes the influence of foreign investment in the era of big data on China's economic growth, in the process of analyzing the impact of foreign investment on the national economy, based on the analysis of the current situation of...

View details

Testing Pollution Haven and Pollution Halo Hypotheses for the Energy Sector: Evidence from Turkey.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business & Economics Research Journal. 2022, Vol. 13 Issue 3, p367-383. 17p.

Abstract:The mobility in foreign direct investment has increased with the liberalization of trade and globalization. Depending on this mobility, changes have occurred in the environmental quality of the countries according to the pollution level of the economic...

View details

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN SOSYO-EKONOM&İK BEL&İRLEY&İC&İLER&İ: YÜKSELEN P&İYASA EKONOM&İLER&İNDEN AMP&İR&İK KANITLAR.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Journal of Social Sciences. Jul2022, Vol. 21 Issue 83, p1080-1097. 18p.

Abstract:Yükselen piyasa ekonomileri; son dönemde dünya ticaretinde aldıkları paydaki artış, yüksek büyüme hızları, artan nüfusu ve potansiyelleri açısından dünyada ekonomik ve sosyal olarak ağırlığının artması beklenen ülke grubunu temsil etmektedir. Söz konus...

View details

TÜRKİYE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI PAZAR PAYININ BELİRLEYİCİLERİ: FOURİER ADL YAKLAŞIMI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Journal of Social Sciences. Jul2022, Vol. 21 Issue 83, p1067-1079. 13p.

Abstract:Türkiye'de Sigortacılık, dinamik yapısı ve büyüyen sermayesi ile stratejik öneme sahip bir sektör haline gelmiştir. Sektördeki şirketler, sözleşme karşılığında ödenen primler vasıtasıyla hem tasarruf hem de önemli bir fon kaynağını oluşturmaktadır. Dol...

View details

A CRITIQUE OF THE META-THEORETICAL EXPLANATIONS AND ANALYSES OF THE PRE-CONDITIONS FOR THE STIMULATION AND ATTRACTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Public Administration, Finance & Law. 2022, Issue 24, p209-222. 14p.

Abstract:Is it correct to assert that Foreign Direct Investments (FDI) stimulation and attraction are based on certain preconditions? To what extent should the preconditions be allowed to determine the content, character and method of studying and analyzing FDI...

View details

Can Cross-Border Funding Frictions Explain Financial Integration Reversals?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Review of Financial Studies. Jan2022, Vol. 35 Issue 1, p394-437. 44p.

Abstract:We show that constraints on using leverage for foreign positions can act as an international investment barrier. Guided by an international CAPM with leverage constraints, we use observed stock prices to measure the variation in the magnitude and the i...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored