scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Finance"

1 - 10 of 6 results for
 "Finance"
Results per page:

Els mercats financers entre els «públics» i les «multituds». Una aportació a la sociologia dels mercats des de la perspectiva de Gabriel Tarde

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Digithum, Iss 24 (2019)

Abstract:Aquest article es proposa reflexionar sobre les dinàmiques contemporànies dels mercats financers a la llum dels conceptes de públic i de multitud, desenvolupats pel sociòleg Gabriel Tarde a finals del segle XIX, per a mostrar dues modalitats diferencia...

View details

Política i línies d’acció de la Generalitat al primer exili a través de l’anàlisi de les seves finances. França, 1939–1940

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dictatorships & Democracies, Iss 6 (2018)

Abstract:L’anàlisi de les línies d’acció i de les prioritats polítiques de la Generalitat de Catalunya a través de l’estudi de les seves finances ens aporta una imatge més clara del seu paper en el primer exili francès. Les dificultats per aconseguir recursos, ...

View details

Finances, currency and taxation in the 14th and 15th centuries

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Catalan Historical Review, Vol 9, Pp 25-44 (2016)

Abstract:The emergence of state taxation in the 14th century is intrinsically associated with monetary and financial development. In Catalonia, the crux of this joint evolution was the emergence of general taxes over the entire land, which required the towns to...

View details

Geography of Rural Enterprise Banking and Microfinance Institutions in Bangladesh

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Documents d'Anàlisi Geogràfica, Vol 61, Iss 2, Pp 325-350 (2015)

Abstract:In remote areas of Bangladesh, it can be difficult for entrepreneurs, businesses and farmers to obtain needed bank loans, as banks are typically located in and around administrative centres. In addition, the banks have limitations in their product desi...

View details

Mallorca i la seva dependència financera del Principat (segles XIV-XV): Estudi dels censalistes catalans

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Anuario de Estudios Medievales, Vol 33, Iss 1, Pp 119-169 (2003)

Abstract:L'estudi d'un capbreu de censals manat confeccionar a finals del regnat d'Alfons el Magnànim, no sols permet calibrar amb major precisió quin va ser el volum real del deute contret pel municipi mallorquí a Catalunya, sinó també conèixer el grau de part...

View details

Organització territorial a França: abast de les reformes de 2010

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Revista Catalana de Dret Públic, Vol 0, Iss 43 (2011)

Abstract:La descentralització o la transferència de competències a col·lectivitats infraestatals a França és un procés gradual, l'última etapa del qual ha estat marcada per la Llei núm. 2010-1563, de 16 de desembre, de reforma de les col·lectivitats territorial...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored