scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "GRAMMAR"

1 - 10 of 118,856 results for
 "GRAMMAR"
Results per page:

An Automatic Grammar Error Correction Model Based on Encoder-Decoder Structure for English Texts.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems. 2023, Vol. 10 Issue 1, p1-10. 10p.

Abstract: The role of information transmission in social life is irreplaceable, and language is a very important information carrier. Among all kinds of languages, English always occupies an important position. In the process of English learning, grammar error h...

Comparación de la arquitectura del texto dialectal en ucraniano e inglés.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Apuntes Universitarios: Revista de Investigación. ene-mar2023, Vol. 13 Issue 1, p77-92. 16p.

Abstract: El objetivo del artículo fue estudiar las peculiaridades de la arquitectura del texto dialectal en inglés y ucraniano, a fin de comparar sus peculiaridades para una buena comprensión de un idioma extranjero. Como método se utilize el análisis comparati...

Anlamsal ve İşlevsel Açıdan Kısasü’l-Enbiyâ’da Varlık Eki.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Turkish Studies. Dec2022, Vol. 17 Issue 7, p47-60. 14p.

Authors:

Abstract: Türkçede varlığı, var olmayı ifade etmek için +lIg (> +lI) varlık eki kullanılmaktadır. İlk olarak Eski Türk Yazıtlarında örneklerine rastlanılan +lIg varlık eki, Eski Türkçeden itibaren kullanılan işlek bir ektir. Varlık eki ile ilgili en eski bilgiye...

KÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA FİİLİMSİ EKSİLTİLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. ara2022, Vol. 11 Issue 4, p1364-1385. 22p.

Authors:

Abstract: Türkiye'de ve dünyada Köktürk yazılı metinler hakkında birçok çalışma yapılmıştır. Üzerinde en çok durulan konulardan biri metinlerin dil hususiyetleri olmuştur. Bu alanda henüz aydınlatılmayı bekleyen birçok konu vardır. Metinlerdeki eksiltili yapılar...

Subjects:

Textual adversarial attacks by exchanging text‐self words.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Intelligent Systems. Dec2022, Vol. 37 Issue 12, p12212-12234. 23p.

Abstract: Adversarial attacks expose the vulnerability of deep neural networks. Compared to image adversarial attacks, textual adversarial attacks are more challenging due to the discrete nature of texts. Recent synonym‐based methods achieve the current state‐of...

TUHFE-Yİ VEHBÎ'NİN BİLİNMEYEN BİR ŞERHİ ÜZERİNE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Marmara Türkiyat Arastirmalari Dergisi. Dec2022, Vol. 9 Issue 2, p404-428. 25p.

Authors:

Abstract: Türk edebiyatı tarihinde mesnevi, divan, mecmua, manzum sözlük, tezkire gibi birçok farklı türde edebî eser yazılmıştır. Bu edebî eserlerden biri de şerhlerdir. Manzum sözlükler de üzerine şerh yazılan eserler arasındadır. Osmanlı eğitim-öğretim hayatı...

BEHCETÜ’L-HADÂİK’TEKİ ASIL FİİL -(G)A+ER- YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turuk. ara2022, Vol. 10 Issue 31, p213-231. 19p.

Abstract: Oğuz Türkçesinin XIII. yüzyıla kadar geçen sürede yazı dili hâlini almasıyla ortaya konulan ilk ürünlerinden biri olan Behcetü’l-Hadâik, Eski Anadolu Türkçesi ve Doğu Türkçesi özelliklerinin bir arada olduğu, “karışık dilli” olarak adlandırılan eserler...

L'ORDINE DELLE PAROLE NEL CHRONICON VULTURNENSE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Studia Universitatis Babes-Bolyai, Philologia. Dec2022, Vol. 67 Issue 4, p317-334. 18p.

Abstract: Scopul acestei lucrări este de a propune o analiză lingvistică a Chronicon Vulturnense, o „cronică roborata“ scrisă în limba latină în prima jumătate a secolului al XII-lea de către un călugăr de la mănăstirea San Vincenzo al Volturno. Lucrarea, care s...

Multi Layered Rule-Based Technique for Explicit Aspect Extraction from Online Reviews.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Computers, Materials & Continua. 2022, Vol. 73 Issue 3, p4641-4656. 16p.

Abstract: In the field of sentiment analysis, extracting aspects or opinion targets fromuser reviews about a product is a key task. Extracting the polarity of an opinion is much more useful if we also know the targeted Aspect or Feature. Rule based approaches, l...

ANALYZING THE USE OF DOUBLE NEGATIVES IN THE LYRICS OF 15 ENGLISH SONGS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Etnolingual. des2022, Vol. 6 Issue 2, p80-89. 10p.

Abstract: Bahasa Inggris memiliki banyak sekali unsur tata bahasa yang sangat penting untuk diperhatikan agar dapat digunakan dengan tepat. Salah satu cara termudah bagi pelajar bahasa Inggris untuk belajar tata bahasa Inggris adalah melalui lagu. Lagu tersebut ...

sponsored