scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "Generalitat de Catalunya"

1 - 10 of 38 results for
 "Generalitat de Catalunya"
Results per page:

Política i planificació lingüístiques durant la Segona República (1931-1939). Els cursos presencials no universitaris de català organitzats i promoguts per la Generalitat de Catalunya

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 74, Pp 58-74 (2020)

Abstract:Aquest article analitza un conjunt de mesures de política i planificació lingüístiques que el Govern de la Generalitat de Catalunya de l’època republicana (1931-1939) va prendre per implantar l’ensenyament presencial de la llengua catalana per a adults...

View details

Catalanism and Antifascism between Catalonia and Radical Overseas Separatism during the Spanish Civil War: the Role of the Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria, 1937-1939

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Historia contemporánea, Vol 0, Iss 63, Pp 511-546 (2020)

Abstract:During the first half of the 20th century, the connections of inland Catalanism with the 'Catalans of America', the sector of emigrants and exiles that followed its precepts on American soil, experienced great growth. During the Spanish Civil War, the ...

View details

Catalanismo y antifascismo entre Cataluña y América durante la Guerra Civil: el rol del Butlletí Especial per als Catalans Absents de la Pàtria, 1937-1939.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Historia contemporánea, Iss 63 (2020)

Abstract:Durante la primera mitad del siglo XX, las conexiones del catalanismo interior con los 'catalanes de América', el sector de emigrantes y exiliados que lo apoyaron en tierras americanas, experimentaron un gran crecimiento. Durante la Guerra Civil Españo...

View details

L'article 155 de la Constitució: configuració jurídica general i aplicació a Catalunya

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Revista Catalana de Dret Públic, Vol 0, Iss 0, Pp 156-181 (2019)

Abstract:L’article analitza, d’una banda, la configuració jurídica general de l’article 155 CE a partir de les dades normatives del mateix text constitucional, dels antecedents de dret comparat, dels debats del procés constituent espanyol de 1978, de les aporta...

View details

Política i línies d’acció de la Generalitat al primer exili a través de l’anàlisi de les seves finances. França, 1939–1940

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dictatorships & Democracies, Iss 6 (2018)

Abstract:L’anàlisi de les línies d’acció i de les prioritats polítiques de la Generalitat de Catalunya a través de l’estudi de les seves finances ens aporta una imatge més clara del seu paper en el primer exili francès. Les dificultats per aconseguir recursos, ...

View details

Pere Bosch Gimpera. Deconstruyendo un mito para establecerlo de nuevo

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cercles: revista d'Història Cultural, Iss 14 (2016)

Abstract:La figura de Pere Bosch Gimpera, debido a su doble bcondición de Conseller de la Generalitat republicana y rector de la Universidad Autónoma de Barcelona durante la Guerra Civil, ha adquirido el estatus de mito entre la clase política, intelectual y un...

View details

Les Corts de Catalunya i la creado de la Diputado del General o Generalitat en el marc de la guerra amb Castella (1359-1369)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Anuario de Estudios Medievales, Vol 34, Iss 2, Pp 875-938 (2004)

Abstract:L'article analitza el procés de formació de la Diputació del General o Generalitat de Catalunya com a comissió nomenada per les corts de Cervera i les següents per tal d'administrar el donatiu destinat a sostenir la guerra amb Castella de 1356-1369. As...

View details

In brief.

Publication Type:Periodical

Source(s):International Railway Journal. Oct2016, Vol. 56 Issue 10, p10-13. 2p.

Abstract:The article offers news briefs related to international railroads as of 2016. Topics discussed include the opening of Vallès Line extension of railway company Catalonia Government Railways (FGC), the operation of Cincinnati Bell Connector tram line and...

View details

Outsourcing deal puts Catalonia on structured MTN map.

Publication Type:Periodical

Source(s):Euroweek. Jun2010 Supplement, p28-29. 2p. 1 Color Photograph, 1 Graph.

Abstract:The article analyzes the decision of Generalitat de Catalunya (GenCat) to outsource its structured note funding to Banesto to boost its issuance of low-cost medium-term notes (MTNs). Konrad Merkofer of UBS in London commented that the move is good in t...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored