scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "ISLAMIC sects"

1 - 10 of 1,655 results for
 "ISLAMIC sects"
Results per page:

Accès aux financements externes et pérennité de la très petite entreprise: quelle évidence en temps de crise sécuritaire?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Small Business & Entrepreneurship. Jan2023, Vol. 35 Issue 1, p108-129. 22p.

Abstract: L'Extrême-Nord du Cameroun est fragilisé depuis 2014 par les attaques récurrentes et des attentats-suicides orchestrés par la secte islamique « Boko-Haram ». Cet article ambitionne d'analyser l'effet modérateur de cette crise sécuritaire sur la relatio...

THE FORMATION OF THE NAJJĀRIYYA AND THEIR THEOLOGY.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bilimname. 2022, Vol. 48 Issue 2, p215-236. 22p.

Abstract: İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki Rey şehri, hicrî V. yüzyıla kadar İslam tarihinin önemli şehirlerinden biri olmuştur. Horasan bölgesi ve çevresi, kelam ve fıkıh başta olmak üzere diğer çeşitli disiplinleri içeren büyük bir entelektüel rönesansa ...

İslam Aile Hukukunda Aile Hakemliği ve Günümüzdeki Aile Problemlerinin Çözümünde Uygulanabilirliği. (Turkish)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Turkey Journal of Theological Studies; Dec2022, Vol. 6 Issue 2, p641-668, 28p

Abstract: Copyright of Turkey Journal of Theological Studies is the property of Turkey Journal of Theological Studies and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission...

Alevism as Islam: rethinking Shahab Ahmed's conceptualization of Islam through Alevi poetry.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): British Journal of Middle Eastern Studies. May2022, Vol. 49 Issue 2, p305-326. 22p.

Abstract: Shahab Ahmed's What is Islam?: The Importance of Being Islamic, published in 2016, has significantly impacted discussions on the definition of Islam. This article focuses on Ahmed's reconceptualization of Islam as 'hermeneutical engagement with Pre-Tex...

el-Esmâ ve’l-Ahkâm Görüşleri Bağlamında İbâdiyye-Mu‘tezile Etkileşimi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): e-Makâlât Journal of Islamic Sects Research / e-Makâlât Mezhep Arastirmalari Dergisi. Spring2022, Vol. 15 Issue 1, p219-258. 40p.

Abstract: Hz. Ali’nin hilafet yıllarında yaşanan fitne olayları, fırkalaşma hareketlerinin başlamasına neden oldu. Bu dönemdeki toplumsal-siyasal olayların sonucu çeşitli konular farklı mahfillerde tartışılıyordu. Tartışılan konulardan “iman-kebire” ilişkisi gün...

Hâricî ve İbâzî Literatüre Dair Bir Kavram Tespit Denemesi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Eskiyeni. Sep2022, Issue 47, p663-692. 30p.

Abstract: İslam düşünce tarihinin ilk oluşumlarından biri Hâricîlerdir. Onlar ilk olarak Sıffin'de tahkim hadisesi üzerine Hz. Ali'den ayrılmış daha sonra ise kendi aralarında ihtilaf ederek bölünmüşlerdir. Onların kimi kılıç kalkan taraftarı olup kendilerinden ...

Seyfüddîn el-Âmidî’nin Mu‛tezile’ye Yönelik Eleştirileri.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): e-Makâlât Journal of Islamic Sects Research / e-Makâlât Mezhep Arastirmalari Dergisi. Spring2022, Vol. 15 Issue 1, p157-192. 36p.

Abstract: İslam düşünce geleneğinde mezheplerin tarihsel hafızaları muhatap veya muhalif oldukları ekollerden etkilenmektedir. Eş‛arîliğin tarihsel sürecinde Mu‛tezile ile olan ilişkisi, mezhebi hafıza ve bunun neden olduğu algının tezahürleri üzerinden ilerleme...

The Attitude of Young Sunnī Muslims in Britain Towards Religious Authority

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Atebe, Iss 8, Pp 1-24 (2022)

Authors:

Abstract: The absence of one single religious authority for the whole Muslim community in Britain results in the emergence of various religious authorities due to ethnic and sectarian differences. Muslim communities in Britain have generally been ghettoized arou...

Ebû’l-Kâsım Abdilvâhid b. Ahmed el-Kirmânî’ye Nispet Edilen 73 Fırka Tasnifli Bir Risâle’nin Tahlil ve Tercümesi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): e-Makâlât Journal of Islamic Sects Research / e-Makâlât Mezhep Arastirmalari Dergisi. Spring2022, Vol. 15 Issue 1, p3-42. 40p.

Abstract: İslâm Mezhepleri Tarihi yazıcılığı zengin bir birikime sahiptir. Nitekim yüz yıllardır mezhepler hakkında çok sayıda çalışmanın kaleme alındığını görmekteyiz. Bu çalışmalardan birçoğu tespit edilerek neşri yapılmış, birçoğu ise araştırılmak için kendi ...

الكیسانیة وآراؤھم الاعتقادیة. (Arabic)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Thi Qar Arts Journal; 2022, Vol. 38 Issue 2, p71-114, 44p

Abstract: Copyright of Thi Qar Arts Journal is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's expr...

sponsored