scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Islam. Bahai Faith. Theosophy, etc."

1 - 10 of 6,950 results for
 "Islam. Bahai Faith. Theosophy, etc."
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.
Barren Women : Religion and Medicine in the Medieval Middle East

Barren Women : Religion and Medicine in the Medieval Middle East

Publication Type: eBook

Authors:

Abstract: Barren Women is the first scholarly book to explore the ramifications of being infertile in the medieval Arab-Islamic world. Through an examination of legal texts, medical treatises, and works of religious preaching, Sara Verskin illuminates how attitu...

Afetlerin Ceza Olduğunu Çağrıştıran Ayetlere Mâtürîdî’nin Yaklaşımı (Te’vîlâtü’l-Kur’ân Özelinde)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): ULUM, Vol 6, Iss Özel Sayı, Pp 39-78 (2023)

Authors:

Abstract: Bu çalışmada literal okumayla deprem, yangın, sel, çığ, kuraklık gibi afetlerin günahlar neticesinde meydana geldiğini ima ettiğini düşündüğümüz ayetlerin tefsir kaynaklarında, özellikle de Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân adlı tefsirinde nasıl yorumlan...

Said Nursî’nin Zelzele Risâlesi Bağlamında Doğal Afetlerin İnsan Davranışlarıyla İlişkisi

Publication Type: Academic Journal

Source(s): ULUM, Vol 6, Iss Özel Sayı, Pp 117-155 (2023)

Authors:

Abstract: Doğal afetler insanoğlunun zaman zaman karşılaştığı tahrip edici tabîi olaylardır. Deprem de bunlardan biridir. Osmanlı’nın son dönem âlimlerinden olan Said Nursî On Dördüncü Söz isimli risâlesinde yaşadığı dönemde gerçekleşen Erzincan ve İzmir depreml...

Kur’an ve Sünnet Bağlamında Doğal Afetlere Karşı Takınılması Gereken Bazı Tutum ve Davranışlar

Publication Type: Academic Journal

Source(s): ULUM, Vol 6, Iss Özel Sayı, Pp 1-38 (2023)

Abstract: İnsanlık tarihi boyunca tabii afetler insanları zorlayan bir dizi olumsuzlukların tezahür ettiği olaylar olmuştur. Her daim deprem, sel, kasırga ve yangın gibi doğa hadiseleri meydana gelmekte ve bunların bir kısmı afete dönüşebilmektedir. Afet, sözlük...

Depremzedelerin Hayatı Anlamlandırma ve Yas Süreçlerinde Dinin Rolü: Nitel Bir Araştırma

Publication Type: Academic Journal

Source(s): ULUM, Vol 6, Iss Özel Sayı, Pp 157-190 (2023)

Abstract: Bireyin psikolojik ihtiyaçlarından birisi, öngörülemeyen yaşam olayları karşısında hissettiği korku, dehşet, hayret ve acziyet duygularından kurtulmaktır. Birey, hayatın zorluklarıyla karşılaştığında yaşamının nasıl devam edeceği ve nasıl son bulacağı ...

Musibetlere Bir Yaklaşım Biçimi Olarak İstirca Âyetine (Bakara Sûresi 156) Getirilen Bazı İşârî Yorumlar

Publication Type: Academic Journal

Source(s): ULUM, Vol 6, Iss Özel Sayı, Pp 79-116 (2023)

Authors:

Abstract: Bu makalenin konusu musibetlere bir yaklaşım tarzı olarak Bakara sûresi 156. âyete getirilen işâri yorumları tespit edip değerlendirmektir. Çalışmamızın amacı, söz konusu âyetten hareketle deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerler ve musibetler karşısı...

Issues of disagreement with Imam Al-Ashmouni in the endowment and initiation in his book Manar Al-Huda in the statement of endowment and initiation, a collection and study (The first quarter of Surat Al-Baqarah as a model)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Umm Al-Qura University for Shari'ah Sciences and Islamic Studies, Iss 94, Pp 1-17 (2023)

Authors:

Abstract: The research aims to study the issues of disagreement with Al-Ashmouni in endowment and initiation, in his book Manar Al-Huda, confined to the first quarter of Surat Al-Baqara, and one of the most prominent goals is to extrapolate the book of Al-Ashmou...

Violation of the provisions of the deduction tax in the Saudi law

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Umm Al-Qura University for Shari'ah Sciences and Islamic Studies, Iss 94, Pp 221-244 (2023)

Abstract: The research aims to elucidate the provisions concerning taxpayers' violations of their obligations in deduction tax. This involves specifying the nature of the violation, the types of behavior constituting the violation, the statutory penalties arisin...

The condition of interest between amplitude and narrowness Analytical historical reading (After Al-Ghazali to Al-Qarafi)

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Umm Al-Qura University for Shari'ah Sciences and Islamic Studies, Iss 94, Pp 69-85 (2023)

Abstract: Determinants of the sent interest: its conditions; It is the revealer of the ways to download it, the plotter of the path of its influence. Therefore, the scholars took great care of its conditions, so we only find a scholar that mentioned conditions f...

Separation between spouses for absence in Islamic jurisprudence and laws of GCC countries A comparative jurisprudence study

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Umm Al-Qura University for Shari'ah Sciences and Islamic Studies, Iss 94, Pp 205-220 (2023)

Authors:

Abstract: The issue of spouse separation due to the husband's absence is a topic deserving research due to its significant impact on people's lives, particularly in their pursuit of livelihood and the consequent separation from their families and homelands. This...

sponsored