scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "LAW schools"

1 - 10 of 58,948 results for
 "LAW schools"
Results per page:

Testimony bias lingers across development under uncertainty.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Developmental psychology [Dev Psychol] 2021 Dec; Vol. 57 (12), pp. 2150-2164.

Abstract: Children have a powerful ability to track probabilistic information, but there are also situations in which young learners simply follow what another person says or does at the cost of obtaining rewards. This latter phenomenon, sometimes termed bias to...

Keeping kids in school through prearrest diversion: School disciplinary outcomes of the Philadelphia Police School Diversion Program.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Law and human behavior [Law Hum Behav] 2021 Dec; Vol. 45 (6), pp. 497-511.

Abstract: Objectives: Developed to keep youth in school and out of court, the Philadelphia Police School Diversion Program allows youth to avoid arrest for specified school-based summary and misdemeanor offenses. This study examined whether diverted youth were a...

THE TEACHING OF PRE-EXISTING NATIONAL POLISH LAW IN THE NEW KINGDOM OF POLAND.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Luridica. 2022, Vol. 99, p173-181. 9p.

Abstract: Zachodzące w Królestwie Polskim zmiany w systemie społecznym i gospodarczym rodziły potrzebę kształcenia prawniczego na poziomie uniwersyteckim. Funkcjonowanie uczelni wyższych, które zajmowałyby się nauczaniem w tym obszarze, napotykało jednak liczne ...

The pandemic paused the US school-to-prison pipeline: potential lessons learned.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): The Lancet. Child & adolescent health [Lancet Child Adolesc Health] 2020 Nov; Vol. 4 (11), pp. 799-800. Date of Electronic Publication: 2020 Sep 18.

POLISH AUXILIARY FORCES AND THEIR LAW ACADEMIC SCRIPTS AT THE UNIVERSITY CAMP IN GRANGENEUVE/FRIBOURG.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Luridica. 2022, Vol. 99, p137-151. 15p.

Abstract: Żołnierzom 2. Dywizji Strzelców Pieszych, internowanym w Szwajcarii w latach 1940-1945, stworzono możliwość podjęcia studiów w ramach współpracy obozów ze szwajcarskimi uczelniami. W Obozie Uniwersyteckim w Grangeneuve/Fryburgu jednym ze zorganizowanyc...

AUSTRALIAN LEGAL EDUCATION - A SHORT HISTORY.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Folia Luridica. 2022, Vol. 99, p9-17. 9p.

Authors:

Abstract: W artykule przedstawiono historię oraz rozwój australijskiej edukacji prawniczej poprzez omówienie sposobu ustanawiania uniwersyteckich szkół prawniczych oraz innych form nauczania prawa w australijskich stanach i terytoriach, zaczynając od osadnictwa ...

Licensed Content

Publication Type: Periodical

Abstract: EBSCO Essentials has limited access to licensed metadata, try accessing through your institution for more context.

Adolescents' confidence in institutions: Do America's youth differentiate between legal and social institutions?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Developmental psychology [Dev Psychol] 2019 Aug; Vol. 55 (8), pp. 1758-1767. Date of Electronic Publication: 2019 Jun 20.

Abstract: It is widely believed that there is a crisis of confidence in law enforcement in the United States. What remains to be seen, however, is whether adolescents actually differentiate between legal authorities and other types of authorities. Leveraging cro...

The Harms of Structural Whiteness on Weapon Carrying, Policing, and Child Health.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Pediatrics [Pediatrics] 2021 Jul; Vol. 148 (1). Date of Electronic Publication: 2021 Apr 22.

Authors:

Abstract: Competing Interests: POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The author has indicated she has no potential conflicts of interest to disclose.

BİLÂD-I ARAB TOPRAKLARINDAKİ FIKHÎ ÇOĞULCULUĞUN OSMANLI MERKEZİNE TAŞINMASI: MÜNÎB EFENDİNİN TAKLİD RİSALESİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): OMUIFD: Ondokuz Mayis University Review of the Faculty of Divinity / Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022, Issue 53, p643-666. 23p.

Authors:

Abstract: Osmanlı merkez topraklarında asırlarca kaza ve iftâda resmi mezhep olarak Hanefi mezhebinin görüşleri tatbik edilmiştir. 19. yüzyılda hukukta Batılılaşmayla birlikte fıkhın kanunlaştırılması gündeme gelmiş ve Mecelle kanun metni olarak hazırlanmıştır. ...

sponsored