scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "LEGAL history"

1 - 10 of 14,322 results for
 "LEGAL history"
Results per page:

Enacted “Jus Valachicum” in South Transylvania (14th-18th Centuries).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studia Universitatis Babes-Bolyai, Historia. Jun2022, Vol. 67 Issue 1, p3-19. 17p.

Abstract:Studiile de caz prezentate în demersul nostru analizează din perspectiva istoriei dreptului câteva izvoare istorice medievale şi premoderne. Acestea reflectă codificări ale lui Jus Valachicum în sudul Transilvaniei, la românii locuitori ai Pământului S...

View details

AT THE DAWN OF LEGAL HISTORY: TEACHING LAW IN ANCIENT MESOPOTAMIA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis. Folia Luridica. 2022, Vol. 99, p51-63. 13p.

Abstract:Artykuł zarysowuje dzieje nauczania prawa w starożytnej Mezopotamii, przedstawiając zachowane źródła i problemy związane z ich interpretacją. Mimo że wiedza na ten temat wciąż pozostaje fragmentaryczna, możliwe jest odtworzenie, przynajmniej dla niektó...

View details

THE EDUCATION OF ROMAN LAW FROM 1874 TO 1894 IN JAPAN THE TRANSITION OF CONTEMPORARY MODEL OF LEGAL SYSTEMS IN THE WEST AND THE INTELLECTUAL BACKGROUNDS OF PROFESSORS IN CHARGE OF ROMAN LAW.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis. Folia Luridica. 2022, Vol. 99, p83-98. 16p.

Abstract:Artykuł koncentruje się wokół zagadnienia pozycji prawa rzymskiego wewnątrz japońskiego modelu edukacji prawniczej w latach 1874-1894. Prawo japońskie poddane zostało w tym czasie głębokiej okcydentalizacji, biorąc przykład z Europy, oraz zostało jedno...

View details

Wydawnictwo towarzyszące wystawie „Faszination Stadt” Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte (Powiązania kulturowe w Europie. Prawo magdeburskie i jego miasta), red. Gabriele Köster, Christina Link, Heiner Lück. Dresden: Sandstein Verlag, 2018, ss. 520, ISBN 978-3-95498-452-7.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa. 2022, Vol. 15 Issue 1, p35-48. 14p.

Abstract:The overview refers to the publication Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte (eds. G. Köster, Ch. Link, H. Lück, Dresden: Sandstein Verlag, 2018). It contains 23 articles devoted to the shaping of urban centres in Cent...

View details

Evoluția instituției legitimei apărări.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis George Bacovia (Juridica). Jan-Jun2022, Vol. 11 Issue 1, p301-316. 16p.

Abstract:Prin prezenta lucrare ne propunem o scurtă incursiune în istoria dreptului universal, dar mai ales român, pentru a observa evoluția instituției legitimei apărări. Analiza din punct de vedere cronologic a modificărilor pe care această instituție de drep...

View details

Nieznane protokoły posiedzeń podkomisji prawa o stosunkach z pokrewieństwa i opieki Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z 1939 roku (część I).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa. 2022, Vol. 15 Issue 1, p101-142. 42p.

Abstract:When Poland regained independence in 1918, the different legal systems of the various partition)ing states all remained in force on its territory. Drafts of uniform laws were to be drawn up by the Codification Commission established in 1919. One of its...

View details

TEACHING LEGAL HISTORY - HISTORY OF LEGAL TEACHING: INTRODUCTORY REMARKS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis. Folia Luridica. 2022, Vol. 99, p5-7. 3p.

Abstract:Artykuł służy przedstawieniu wstępnych uwag, poprzedzających zbiór artykułów opublikowanych pod wspólnym tytułem Teaching Legal History - History of Legal Teaching. Przedstawiono w nim cele towarzyszące publikacji tego tomu, jak również jego treść. [AB...

View details

Moimi słowami.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa. 2021, Vol. 14 Issue 4, p607-610. 4p.

View details

Zasada nieretroaktywności prawa w prawie rzymskim i kanonicznym.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Cracow Studies of Constitutional & Legal History / Krakowskie Studia z Historii Panstwa i Prawa. 2021, Vol. 14 Issue 4, p595-600. 6p.

View details

Arhivsko gradivo političnih sodnih procesov kot nepogrešljiv zgodovinski vir.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Prispevki za Novejso Zgodovino. 2021, Vol. 61 Issue 3, p213-236. 24p.

Abstract:Dokumenti, ki nastajajo pri delovanju kazenskih sodišč, so izjemno dragoceni sodni spisi, saj kazensko pravo odraža tudi kulturno raven neke družbe. Njen značaj in lastnosti še posebej razkrivajo sodni postopki, s katerimi želijo oblastniki onemogočiti...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored