scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "NEWSPAPER publishing"

1 - 10 of 29,355 results for
 "NEWSPAPER publishing"
Results per page:

The Influence of News Dissemination in the Micromedia Era Based on the Deep Trust Network Model.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Mobile Information Systems. 4/23/2022, p1-11. 11p.

Abstract:With the development of technology and the traditional newspaper industry's emphasis on technological dividends, news reporting will open up a larger market in the future. Since the deep trust network mode was proposed, news reports will have more room...

View details

OKTYABR ÇEVRİLİŞİ SONRASI BAKIDA DAŞNAK-BOLŞEVİK İTTİFAQININ FƏALİYYƏTLƏRİ DÖVRÜN GÜRCÜ MƏTBUATINDA: 31 MART 1918-Cİ İL.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Mar2022, Vol. 11 Issue 1, p436-459. 24p.

Abstract:The socio-political situation in the South Caucasus, especially the Bolsheviks' radical activity in early 1918 was carefully monitored by Georgian press of Tiflis. News and analytical materials on this content were regularly published in the Sakartvelo...

View details

MarketLine Industry Profile: Newspapers in United States.

Source(s):Newspapers Industry Profile: United States. Jun2022, p1-46. 46p.

Abstract:An industry report for the newspapers industry in the U.S. is presented from publisher MarketLine, with topics including market value, market value forecast through 2026, market segmentation, competitive landscape and company profiles of News Corp., Ga...

View details

MarketLine Industry Profile: Newspapers in United Kingdom.

Source(s):Newspapers Industry Profile: United Kingdom. Jun2022, p1-46. 46p.

Abstract:An industry report for the newspapers industry in Great Britain is presented from publisher MarketLine, with topics including market value, market value forecast through 2026, market segmentation, competitive landscape and company profiles of News Corp...

View details

MarketLine Industry Profile: Newspapers in Global.

Source(s):Newspapers Industry Profile: Global. Jun2022, p1-50. 50p.

Abstract:An industry report for the newspapers industry worldwide is presented from publisher MarketLine, with topics including market value, market value forecast through 2026, market segmentation, competitive landscape and company profiles of D. B. Corp., Axe...

View details

MarketLine Industry Profile: Newspapers in Asia-Pacific.

Source(s):Newspapers Industry Profile: Asia-Pacific. Jun2022, p1-45. 45p.

Abstract:An industry report for the newspapers industry in Asia-Pacific is presented from publisher MarketLine, with topics including market value, market value forecast through 2026, market segmentation, competitive landscape and company profiles of D. B. Corp...

View details

Spillovers from Online Engagement: How a Newspaper Subscriber's Activation of Digital Paywall Access Affects Her Retention and Subscription Revenue.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Management Science. May2022, Vol. 68 Issue 5, p3528-3548. 21p.

Abstract:Newspapers are increasingly reliant on subscription revenue as advertising spend shifts to online platforms. Many newspapers have implemented paywalls in an attempt to boost subscription revenue. We study whether and how paywalls can help newspapers bo...

View details

Historia pewnego plagiatu: Jan Teodor Grzechota Białe niewolnice.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. 2021, Vol. 63 Issue 4, p93-110. 18p.

Abstract:1 lipca 1926 r. „Ekspress Wieczorny Ilustrowany” rozpoczął druk powieści odcinkowej Jana Teodora Grzechoty Białe niewolnice. Dwanaście dni później gazeta opublikowała artykuł, w którym poinformowała, że druk powieści został wstrzymany, ponieważ praca o...

View details

METAFORE ED ESPRESSIONI IDIOMATICHE NEL DISCORSO ECONOMICO E POLITICO.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Kwartalnik Neofilologiczny. 2021, Issue 4, p604-619. 16p. 1 Chart.

Abstract:W pracy podejmuje się próbę omówienia problematyki związanej z językiem specjalistycznym dotyczącym ekonomii prezentowanym na łamach włoskich gazet codziennych podczas kampanii przedreferendalnej oraz po ogłoszeniu wyników głosowania, w okresie od 4 cz...

View details

I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA İNGILIZ GAZETELERINE YANSIYAN BAZI OLAYLAR VE OSMANLI ALGISI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Turkish Research Institute / Atatürk Üniversitesi Türkiyat Arastirmalari Enstitüsü Dergisi. eyl2021, Vol. 72, p409-432. 24p.

Abstract:Toplumların haber alma ihtiyacını karşılayan kitle iletişim araçları, insanların gerek çevrelerinde gerekse dünya genelinde meydana gelen gelişmeleri takip edebilmelerini sağlar. Bu araçların temelini oluşturan ve günlük haber alma olanağı sağlayan gaz...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored