scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "RESEARCH methodology evaluation"

1 - 10 of 293,249 results for
 "RESEARCH methodology evaluation"
Results per page:

The Validation and Reliability Study of Turkish Version of Revised Urinary Incontinence Scale.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Namik Kemal Tip Dergisi. Aug2022, Vol. 10 Issue 2, p136-141. 6p.

Abstract:Amaç: Bu çalışmanın amacı, Revised Urinary Incontinence Scale’in (RUIS) Türkçe geçerliliğini ve güvenilirliğini sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Ölçek, İngilizceden Türkçeye üç akademisyen tarafından çevrildi. Çeviri metinleri, birleştirilerek ölçeğin ilk...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored