scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "Romanic languages"

1 - 10 of 21,771 results for
 "Romanic languages"
Results per page:

L’alumnat de català com a llengua addicional a Xile

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 224-235 (2022)

Abstract: Aquesta nota té com a objectiu establir les característiques que defineixen el perfil dels estudiants de català com a llengua addicional de les dues universitats xilenes (Pontificia Universidad Catolica de Xile i Universitat de Xile) on s’imparteixen a...

Exploració lexicomètrica del discurs sobre la COVID-19. Anàlisi de quatre contextos institucionals estatals i supranacionals

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 155-176 (2022)

Abstract: L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) classifica l’epidèmia de la SARS-CoV-2 com a pandèmia. En poques setmanes, el virus infecta milers de persones, paralitza l’economia mundial i els estats adopten mesures d’urgència per tal ...

Crónica legislativa de Galicia. Primer semestre de 2022. 'Sin proyecto de normalización, la Xunta se limita a inaugurar eventos y pagar estudios'

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 299-302 (2022)

Abstract: Aunque la legislatura ya debería haber empezado y las estructuras administrativas dedicadas a la lengua permanecen intactas tanto tras las elecciones de 2020 como tras el cambio de presidente de la Xunta en 2021, lo cierto es que la experiencia acumula...

Marc fonamental de la situació jurídica de la llengua de signes: reconeixement i oficialitat

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 177-193 (2022)

Abstract: En aquest article es pretén contribuir a conèixer el significat i l’abast del reconeixement i l’oficialitat de la situació jurídica de les llengües de signes (amb l’exemple de la situació jurídica de la llengua de signes portuguesa i la llengua de sign...

Crònica legislativa de les Illes Balears. Primer semestre 2022 'El model lingüístic escolar a la Llei d’educació de les Illes Balears'

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 260-270 (2022)

Abstract: La Llei d’educació de les Illes Balears estableix les coordenades bàsiques de l’organització de l’ensenyament i l’ús de les llengües oficials. El legislador incorpora els principis inclosos en la Llei de Normalització Lingüística i el Decret de mínims....

Crònica legislativa de la Comunitat Valenciana. Primer semestre de 2022. 'L’ús del valencià en ‘proporció raonable’ a l’escola i a la resta d’actuacions administratives'

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 252-259 (2022)

Abstract: A la crònica del primer semestre de 2022 mostrem la interpretació jurisprudencial del concepte jurídic indeterminat “proporció raonable” com a criteri per a l’ensenyament en valencià al sistema educatiu no universitari, així com les exigències de la le...

Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2022. 'Consens per defensar el català a l’escola'

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 344-368 (2022)

Abstract: Recull comentat d’iniciatives parlamentàries tramitades durant el primer semestre de 2022 per controlar l’acció política i de govern; i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb el multilingüisme, la llengua i la política lingüística o...

Avaluació de la traducció automàtica neuronal de documents judicials: estudi de cas de la traducció d’una ordre de detenció preventiva de l’espanyol a l’anglès

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 73-91 (2022)

Abstract: Al sector de la traducció judicial s’està observant un creixement considerable de la demanda a causa de l’augment del nombre de procediments amb persones que no parlen la llengua utilitzada per les autoritats, especialment a la Unió Europea (UE) des qu...

Crònica legislativa d’Aragó. Primer semestre de 2022

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 271-278 (2022)

Abstract: El text recull les novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de les llengües a l'Aragó aprovades durant el primer semestre de 2022, sense que hi hagi cap tipus de jurisprudència.

Traduir el dret: comparació de traduccions humanes i posteditades del grec a l’anglès

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Revista de Llengua i Dret - Journal of Language and Law, Vol 0, Iss 78, Pp 92-120 (2022)

Abstract: Els avenços en els models de traducció automàtica neuronal (TAN) s’han traduït en una millora dels resultats de la traducció automàtica (TA), especialment, en les combinacions lingüístiques amb molts recursos (Deng i Liu, 2018) i sobretot pel que fa a ...

sponsored