scroll to top
0
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "SLAVIC languages"

1 - 10 of 16,123 results for
 "SLAVIC languages"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

SLAVIC MYTHOLOGICAL CREATURES: SPECIFICS OF THEIR ANALYSIS AND CLASSIFICATION.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): European Journal of Humanities & Social Sciences. 2023, Issue 1, p15-18. 4p.

Abstract: This paper synthesises the specifics of scientific classifications and descriptions of mythical characters. Throughout the article, the authors discuss a complex algorithm they developed for comparing reports and analyses of mythical creatures, present...

Suprotne (adverzativne) rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Jezikoslovlje. 2022, Vol. 23 Issue 2, p377-399. 23p.

Authors:

Abstract: U radu se prikazuju i analiziraju suprotne rečenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. Utvrđuje se hrvatski crkvenoslavenski inventar suprotnih veznika u usporedbi sa sljedećim latinskim veznicima, prilozima i tekstnim konektorima koji mogu imati i...

Rastavne strukture u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Jezikoslovlje. 2022, Vol. 23 Issue 2, p361-375. 15p.

Abstract: U radu se opisuje sintaksa rastavnih struktura u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. U Uvodu se ukratko određuje koordinacija i rastavnost kao njezin oblik te se navode rastavni koordinatori koji se pojavljuju u hrvatskoglagoljičnim tekstovima. Tema s...

Ukrajinština vážně i vesele

Ukrajinština vážně i vesele

Publication Type: eBook

Abstract: A textbook with a terminological dictionary, intended primarily for students of Ukrainian studies, but also for others interested in the Ukrainian language.

Materiały do słownika porównawczego zapożyczeń słowiańskich w dialektach tureckich Bałkanów na przykładzie zachodniej Bułgarii.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Rocznik Slawistyczny. 2022, Issue 71, p227-245. 19p.

Abstract: Generally only one aspect of Slavic‑Turkish language contact has regularly been discussed in linguistics, viz. the Turkish influence on Slavic vocabulary. Results of impact in the opposite direction, i.e. Slavic loanwords in Turkish are only sporadical...

РУССКИЙ СЛЕД В НЕКОТОРЫХ УДМУРТСКИХ СЛОВАХ: О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЛЕКСЕМ ВАЙ, ӜОЖОН, ЗОЛ, НЕТ, ТУЖ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Linguistica Uralica. 2022, Vol. 58 Issue 1, p48-57. 10p.

Abstract: Artiklis käsitletakse udmurdi sõnu вай’oks; haru’, ӝожон’kamajahu’, зол’ tugev; tugevasti’, нет ’kapriis, kapriisne (absurdne) soov; soov’, туж ’väga’, mida seni vene laenudeks ei ole peetud. Neist зол ’tugev; tugevalt’ on tõenäolisemalt hoopis vanem l...

INTERKOMPREHENSJA W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO (JPJO) SŁOWIAN WSCHODNICH.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow. 2022, Issue 29, p213-229. 17p.

Abstract: Tematem artykułu jest nauczanie JPJO w oparciu o podobieństwa leksykalne i gramatyczne pomiędzy językiem polskim i językami wschodniosłowiańskimi w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu akwizycji. Po wprowadzeniu do teoretycznego zakresu badań przed...

The Spell-out Algorithm and Lexicalization Patterns

The Spell-out Algorithm and Lexicalization Patterns

Publication Type: eBook

Authors:

Abstract: Empirically, the book covers two areas: the morphosyntax of verbs and categories syncretic with the declarative complementizer in Slavic, together with a comparative look at the similar categories in Latvian (Baltic) and Basaá (Bantu). In the domain of...

LEARNING POLISH WITH DUOLINGO: A CASE STUDY IN TAIWANESE ACADEMIC SETTING.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemcow. 2022, Issue 29, p31-52. 22p.

Authors:

Abstract: Duolingo jest obecnie jedną z najpopularniejszych aplikacji językowych, w związku z czym zwraca uwagę badaczy na całym świecie. Choć wiele artykułów poświęcono jak dotąd użyciu tego programu do nauki angielskiego, wciąż skromna jest nasza wiedza na tem...

Slavic numerals in the Heiligenkreuz Codex from the third quarter of the 12th century (Heiligenkreuz OCist., Cod. 250) in the context of Alpine Slavic and Early Slovenian.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Rocznik Slawistyczny. 2022, Issue 71, p191-226. 36p.

Authors:

Abstract: V članku so s stališča genealoškega jezikoslovja obravnavani slovanski števniki v t. i. Heiligenkreuškem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja, ki sta jih leta 2021 v znanstveni reviji Rocznik Slawistyczny (št. 70, 2021) prva objavila in interpretir...

sponsored