scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "TEACHER attitudes"

1 - 10 of 41,219 results for
 "TEACHER attitudes"
Results per page:

Teachers' Talk and Students' Attitude in Learning English at Secondary Schools in Indonesia: A Correlational Analysis.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Education Research International. 1/4/2023, p1-11. 11p.

Abstract: Teachers' talk is a key tool for engaging students in learning. This research is carried out to examine the correlation between students' attitude and teachers' talk in learning English at secondary schools in Indonesia in which English is taught as a ...

View details

Teachers' Perspectives on Innovative and Interactive Teaching Methods: Perspective of Mobile Learning.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Interactive Mobile Technologies. 2022, Vol. 17 Issue 23, p73-83. 11p.

Abstract: This study aims to reflect teachers' perspectives on the use of innovative and interactive teaching methods (mobile learning and others) and to present the importance of the application of modern teaching methods by firstlevel teachers (grades 1-5) and...

View details

Social Studies Teachers' Views on the Use of Digital Games in Lectures.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Academic Social Science Studies. 2022, Vol. 15 Issue 93, p21-40. 20p.

Abstract: Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenlerinin derslerinde dijital oyunları yararlanmayla ilgili görüşlerini tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Van Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda görev ya...

View details

REPRESENTATION OF THE TEACHER'S PERSONALITY AND INNER CONFLICT IN THREE INDONESIAN MODERN NOVELS BASED ON A REVIEW OF LITERARY PSYCHOLOGY AND ITS USE AS READING MATERIAL FOR LITERARY CRITICISM COURSES.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Social Research. 2022, Vol. 1 Issue 12, p751-764. 14p.

Abstract: Latar Belakang: Dalam CPL dan CPMK 14 mahasiswa dituntut untuk dapat mengapresiasi dan mengkritisi karya sastra, misalnya puisi, prosa, dan drama dengan beberapa pendekatan, salah satunya dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Namun pada kenya...

View details

The Views of Classroom Teachers about the Math Teaching with Games.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Limitless Education & Research. Nov2022, Vol. 7 Issue 3, p422-471. 50p.

Abstract: Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin, oyunla matematik öğretimine ilişkin görüşlerini ve matematik öğretiminde oyunları kullanma sıklıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma modeli olan genel tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştır...

View details

Faculty Perceptions of Online Education and Technology Use Over Time: A Secondary Analysis of the Annual Survey of Faculty Attitudes on Technology from 2013 to 2019.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Online Learning. Sep2022, Vol. 26 Issue 3, p293-310. 18p.

Abstract: Research on faculty use of technology and online education tends to be cross-sectional, focusing on a snapshot in time. Through a secondary analysis of the annual Survey of Faculty Attitudes on Technology conducted by Inside Higher Ed each year from 20...

View details

أهمية التكنلوجيا الرقمية تعزيز التعليم الجامعي خ ظل جائحة كرونا.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): REMAH Journal. Aug2022, Issue 69, p223-256. 34p.

Abstract: The research deals with the importance of digital technology in enhancing university education from the reality of using digital technology in teaching electronic courses at King Khalid University, through a survey of the opinions of faculty members an...

View details

SENDİKALARA İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Journal of Social Sciences. Oct2022, Vol. 21 Issue 84, p1864-1891. 28p.

Abstract: Bu araştırmanın amacı, Diyarbakır ili merkezindeki dört ilçede (Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir) görev yapan öğretmenlerin, sendikalara ilişkin görüş ve beklentilerini belirlemektir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması şeklinde ...

View details

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Electronic Journal of Social Sciences. Oct2022, Vol. 21 Issue 84, p1546-1568. 23p.

Abstract: Bu araştırmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum düzeylerini belirlemek, çeşitli değişkenler açısından tutum düzeyini incelemek ve tutum düzeylerini arttırabilmek için öneri sunmaktır. Araştırmada yöntem olarak...

View details

Pass/fail assessment: Student, resident, and faculty attitudes.

Publication Type: Periodical

Source(s): Minnesota Medicine. Sep/Oct2022, Vol. 105 Issue 5, p36-39. 4p.

Abstract: The article offers information on the Medical education which is changing rapidly, with preclinical grades, U.S. Medical Licensing Examination Step 1, and clinical clerkships transitioning to pass/fail reporting rather than numerical scores and tiered ...

View details
sponsored