scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "TURKS"

1 - 10 of 9,273 results for
 "TURKS"
Results per page:

The Role of Next Generation Sequencing in Diagnosis of Patients with Rare Syndromic Short Stature.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gazi Medical Journal. 2022, Vol. 33 Issue 4, p392-396. 5p.

Abstract:Amaç: Boy kısalığının genetik nedenlerini incelemek için, klinisyenlerin değerlendirmesi doğrultusunda, tanının farklı aşamalarında farklı genetik teknik seçenekleri uygulanarak adım adım tanı koymak için algoritmalar uygulanır. Bu çalışmada etiyolojis...

View details

GAZİANTEP TÜRKÜLERİNE YANSIYAN KÜLTÜREL ÖGELER ÜZERİNE BİR İNCELEME.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p632-643. 12p.

Abstract:Türk halkının yüzlerce yıllık kültürel birikimini aktardığı halk edebiyatının sözlü geleneğinden olan türküler oldukça önemli ürünlerdir. Detaylı incelendiği vakit türkülerde, hayatın bütün boyutlarının ve hayatı algılayış felsefesinin billurlaşmış num...

View details

OZANTÜRK’ÜN “TURNALAR” DESTANI ÜZERİNE MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI BAKIMINDAN BİR İNCELEME.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of World of Turks / Zeitschrift für die Welt der Türken. 2022, Vol. 14 Issue 2, p327-347. 21p.

Abstract:Milliyetçilik konusunda değerlendirmeler ve incelemeler sonucu çeşitli kuramlar ortaya çıkmıştır. Araştırmalarda bu kuramlardan “ilkçi kuram”, “modernist kuram” ve “etno-sembolcü kuram” öne çıkmıştır. İlkçi kuram milletlerin aynı soydan geldiğini, orta...

View details

İSVİÇRE'DE YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ KONUŞMA BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of World of Turks / Zeitschrift für die Welt der Türken. 2022, Vol. 14 Issue 2, p21-40. 20p.

Abstract:Bu araştırmada, İsviçre’de yaşayan ve Türk okullarına giden Türk çocuklarının konuşma becerisi düzeylerinin belirlenmesi ve konuşma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre istatistiksel olarak farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. A...

View details

OTTOMAN-TURKISH LOANWORDS IN EGYPTIAN AND SYRO-LEBANESE-PALESTINIAN ARABIC – PART 2.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. 2022, Vol. 139 Issue 2, p109-142. 34p.

Abstract:Although the earliest Turkisms that entered Arabic go back to the 9th century – when the Arabs began establishing regular contact with speakers of Turkic languages – a significant number of Turkish loans in both written and spoken Arabic only dates fro...

View details

Dini İnançlar Zaviyesinden Kırgızların DünüBugünü ve Kırgız Gençlerinin, İnançlara Karşı Olan Tutumları.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches. Apr-Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p1173-1197. 25p.

Abstract:En eski Türk boylarından biri de bağımsız bir devlet kurma imkânına ulaşmış, Kırgız Toplumu’dur. Genelde, Orta Asya Türk boylarının ve özelde ise Kırgız Toplumu’nun inançlarına dair süreçleri, İslamlaşma öncesi, İslamlaşma sonrası, Ruslar Dönemi ve 199...

View details

"İSTİKLAL MARŞI" NDAN TÜRKÇE SÖZLÜK İÇİN KATKILAR.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Mar2022, Vol. 11 Issue 1, p167-178. 12p.

Abstract:Sözlükçülük ülkemizde ve dünyada hızla gelişen dil bilimin bir dalıdır. Bu dalın gereği olarak Türkiye'de son yıllarda Türkçeyi başarılı bir şekilde kullanan şair ve yazarların eserlerindeki söz varlığının Türkçe Sözlük için tarandığı, fişlendiği ve or...

View details

إستراتيجية تركيا الكبرى والقوى العظمى.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Rouya Turkiyyah. Winter2022, Vol. 11 Issue 1, p41-71. 31p.

Abstract:إلى أيّ مدى تتوافق الإستراتيجية الكبرى لتركيا مع إستراتيجيات القوى العظمى العالمية؟ تلخّص هذه الدراسة مبادئ الإستراتيجية الكبرى لتركيا بإيجاز من وجهة نظر وصفية ومعيارية، ثم تنتقل بعد ذلك لتحدد وتقارن بين الإستراتيجيات الكبرى للقوى العظمى الخمس ذات العض...

View details

School guidance services awareness scale (SGSAS): The study of validity and reliability in a sample of Turkish adolescents.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Current Psychology. Sep2022, Vol. 41 Issue 9, p6288-6302. 15p.

Abstract:Students with higher awareness about school guidance services benefit from guidance services more effectively. Studies to identify the awareness levels of students about school guidance services and studies that aim to increase their awareness levels a...

View details

HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER’İN RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA ROMANYA’DAKİ SİYASİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ (1931-1944).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Balkan Research Institute. Dec2021, Vol. 10 Issue 2, p425-462. 38p.

Abstract:Bu çalışma 1931-1944 yılları arasında Türkiye’nin Romanya Elçisi ve Büyükelçisi olarak görev yapan Hamdullah Suphi Tanrıöver’in raporları doğrultusunda, Romanya’daki siyasi gelişmeleri ve Türkiye-Romanya ilişkilerini ele almaktadır. Diplomatik misyonu ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored