scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "TURKS"

1 - 10 of 10,808 results for
 "TURKS"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Türk ve Fransız Öğrencilerin Tarihsel Bilgi Algısı.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE). Aug2023, Vol. 24 Issue 2, p771-791. 21p.

Authors:

Abstract: Tarih geçmişten günümüze her daim yeni nesillerin istenilen düşünce yapısına sahip olabilmesi için önemle üzerinde durulan bir alan olmuştur. Bu amaç aynı zamanda devletlerin kendi çıkarlarına ters düşen herhangi bir konuyu kendi nesillerine farklı şek...

Swallowed by the urbanization: Spatial evolution of Adana Bağlarbaşı District.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Design for Resilience in Architecture & Planning. Aug2023, Vol. 4 Issue 2, p57-71. 15p.

Abstract: Vineyard (Turkish: bağ) culture is a common urban phenomenon in Çukurova region communities, which have strong ties with the land, due to the favorable climate and soil conditions. Adana's historic city center and some of the vineyard settlements to th...

SLC5A1 Variants in Turkish Patients with Congenital Glucose-Galactose Malabsorption.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Genes. Jul2023, Vol. 14 Issue 7, p1359. 15p.

Abstract: Congenital glucose-galactose malabsorption is a rare autosomal recessive disorder caused by mutations in SLC5A1 encoding the apical sodium/glucose cotransporter SGLT1. We present clinical and molecular data from eleven affected individuals with congeni...

ОБУЧЕНИЕ ТУРЕЦКИХ УЧАЩИХСЯ РУССКИМ ДЕЕПРИЧАСТИЯМ

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Russian Studies. Jul2023, Vol. 12 Issue 2, p103-111. 9p.

Abstract: The adverbial participle in Russian is one of the most difficult topics, which even native speakers have problems from time to time. While learning the subject of adverbial participle Turkish students may also encounter some difficulties. This study di...

Genç kadınlarda siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeyinin incelenmesi.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. haz2023, Vol. 25 Issue 1, p127-140. 14p.

Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de bir devlet üniversitenin İşletme Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenci olan genç kadınların siber zorbalık ve siber mağduriyet düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın ...

Continuity of Maritime Disputes in Turkish Foreign Policy in Retrospect.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2023, Vol. 20 Issue 78, p119-137. 19p.

Abstract: International Relations (IR) scholars generally focus on disputes on land when they study international affairs. However, disputes on the sea are also very common in IR, and the states try to establish global and regional hegemonies over the seas in th...

TÜRK KÜLTÜRÜNDE İKİ İLKELİ SİSTEM: KARARIG VE YARUK.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Cultural Studies / Kültür Araştırmaları Dergisi. jun2023, Vol. 17, p188-196. 9p.

Authors:

Abstract: Bir Çin sembolü olarak bilinen yin ve yang sembolü, tarihçilerin verdiği bilgiye göre Çin’de uzun zaman hüküm süren bir Türk kavmi olan Choulara aittir. Yin yang sembolü, Türkler tarafından kararıg ve yaruk şeklinde adlandırılmıştır. Birbirini tamamlay...

MOLDOVA CUMHURİYETİ’NDE YAŞAYAN GAGAUZLARIN YÖRESEL YEMEKLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Cultural Studies / Kültür Araştırmaları Dergisi. jun2023, Vol. 17, p208-222. 15p.

Abstract: Gagauz mutfağı, genel olarak Gagauzların bulunduğu yerlerdeki komşularıyla olan temasları sonucunda oluşmuştur. Gagauz mutfak kültürü Türk, Slav, Romen, Yunan ve Bulgar etkileşimiyle ortaya çıkan ve çeşitli yemeklerden oluşan bir gastronomi sanatıdır. ...

Londra’daki Göçmen Çocuklara Ekosistem Penceresinden Bakmak.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Journal of Media & Culture / Medya ve Kültür. haz2023, Vol. 3 Issue 1, p42-66. 25p.

Abstract: Bu çalışmada Türkiye’den İngiltere’ye göç olgusu ile ilgili çalışmalar, raporlar, kitaplar, lisansüstü tezler, makaleler, örnek olay ve durumlar incelenmiştir. Bu doğrultuda İngiltere çocuk koruma sisteminde çocukların yeri Londra özelinde betimlenmiş ...

The Effects of Second Primary Malignancies and Frailty on Overall Survival and Mortality in Geriatric Turkish Patients with Multiple Myeloma.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Current Oncology. Jun2023, Vol. 30 Issue 6, p5615-5630. 16p. 1 Diagram, 5 Charts, 3 Graphs.

Abstract: The study aims to investigate second primary malignancy (SPM) development and frailty in Turkish geriatric patients with multiple myeloma (MM) and to assess the relationship between overall survival (OS) and various characteristics including SPM and fr...

sponsored