scroll to top
Press enter or spacebar to select a desired language.
Press enter or spacebar to select a desired language.
Your source for trusted research content

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "UKRAINIANS"

1 - 10 of 20,643 results for
 "UKRAINIANS"
Press enter or spacebar to adjust the number of results displayed.

Феномен Пантелеймона Кулиша в национальной истории и культуре Украины.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Bylye Gody. 2023, Vol. 18 Issue 3, p1159-1169. 11p.

Abstract: Предлагаемая работа посвящена видному украинскому культурному и общественному деятелю Пантелеймону Александровичу Кулишу (1819–1897). В статье предпринята попытка осмыслить феномен Кулиша как фактор, положительно повлиявший в XIX веке не просто на разв...

Labour Migration of Ukrainians to the Warmia-Masuria Province: Current Trends and Key Challenges.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Studia Regionalne i Lokalne. 2023 Special issue, Vol. 91, p5-24. 20p.

Abstract: The article examines the labour migration of Ukrainians to the Warmia-Masuria province. Such research methods as systematic, comparative, behavioural, statistical data analysis, document analysis, focused interviews and case study helped to identify cu...

De Facto or De Iure? Ukrainian Autocephaly as a Contentious Issue in Orthodoxy.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Collectanea Theologica. 2023, Vol. 93 Issue 9, p175-200. 26p.

Abstract: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja spornej w dzisiejszym prawosławiu kwestii ukraińskiej autokefalii. Temat został rozwinięty w czterech częściach. Na początku przedstawiono sposób ogłaszania autokefalii w prawosławiu. Następnie ukazano histor...

Models for Organising the Education of Ukrainian Children Who Have Fled the War in Lithuanian Municipalities: Psychological, Material, and Linguistic Support.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Social Sciences (2076-0760). Jun2023, Vol. 12 Issue 6, p334. 15p.

Abstract: This article presents the situation of the education of Ukrainian refugee children in Lithuania. It analyses the political and practical actions taken by the Lithuanian state when, after the outbreak of the war in Ukraine, schools unexpectedly received...

TRANSFORMATION OF GENDER ROLE AND IMAGE OF WOMEN IN UKRAINIAN MEDIA: HISTORICAL AND SOCIOPOLITICAL ASPECTS.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Cogito (2066-7094). Jun2023, Vol. 15 Issue 2, p146-164. 19p.

Abstract: Issues of gender balance in Ukrainian media as a reflection of an urgent social problem remain relevant and require the study of new aspects - historical, sociopolitical, philosophical and many others - in the conditions of a full-scale war. Current ep...

Integracja obywateli Ukrainy jako nowy etap procesu narodotwórczego.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Political Science Studies / Studia Politologiczne. 2023, Vol. 68, p192-208. 17p.

Abstract: Odwołując się do koncepcji narodu Ernsta Renana i procesu narodotwórczego Antoniny Kłoskowskiej, jak również bazując na ustaleniach Samuela Huntingtona, autor podejmuje weryfikację hipotezy, zgodnie z którą polska wspólnota narodowa zachowując swój dem...

Szczyt kryzysu migracyjnego w 2015 r. a szczyt kryzysu uchodźczego w 2022 r. - próba analizy porównawczej wpływu na „obszar bez granic" UE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Political Science Studies / Studia Politologiczne. 2023, Vol. 68, p55-76. 22p.

Abstract: Unia Europejska w ciągu tylko ostatniej dekady doświadczyła wielkich kryzysów związanych z masowym napływem obywateli państw trzecich przez jej granice zewnętrzne. Pierwszy z nich zwany „szczytem kryzysu migracyjnego" miał miejsce w 2015 r., drugi nato...

The Employment of Ukrainians as an Opportunity to Fill the Labour Market in Poland - Selected Issues.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Studies in European Affairs / Studia Europejskie. 2023, Vol. 27 Issue 2, p135-153. 19p.

Abstract: The labour market in Poland has undergone significant transformations over the past two decades. The observed changes have been influenced by various factors related to, among other things, the possibility of free movement of the population resulting f...

НОВА ГЕОПОЛИТИЧКА ПЕРЕСТРОЈКА.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Socioloski Pregled. 2023, Vol. 57 Issue 2, p491-518. 28p.

Abstract: После Черњенкове смрти и доласком Горбачова на власт, 1985. године, у Совјетском Савезу је започео период познат као перестројка. Престројавање је довело до привидног краја хладног рата, али и дезинтеграције Совјетског Савеза, захваљујући Јељциновом пр...

Approbation of Emergency Education Strategies for Internally Displaced Ukrainian Children under the Martial Law Conditions.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): New Educational Review. 2023, Vol. 72 Issue 2, p49-65. 17p.

Abstract: The study aimed to test the first two stages of the simplified model of emergency education (elaborated by P. Aguilar, G. Retamal, and K. Triplehorn) under martial law conditions on the relatively safe territory of Ukraine. The study embraced 52 childr...

sponsored