scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "VERBS"

1 - 10 of 18,545 results for
 "VERBS"
Results per page:

A Descriptive Study of Explicator and Reverse Compound Verbs in Magahi - The Case of a Less-resourced Language.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Language in India. Dec2022, Vol. 22 Issue 12, p1-10. 10p.

Abstract: The phenomena of Reversed Compound Verbs (RCVs) and Explicator Compound Verbs (ECVs) have attracted a great deal of attention and focus recently by Linguistics and Computational Linguistics, as they are one of the salient features in almost all the Sou...

Comparison of Phrasal Verbs and Idioms of Verb: A Corpus-Based Study between CLEC and Brown.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Mobile Information Systems. 9/16/2022, p1-7. 7p.

Authors:

Abstract: This paper analyzes the use of verb, phrasal verbs, and idioms represented by the verb keep employed by Chinese non-English major students as well as by native speakers by way of corpora comparison and Contrastive Analysis. The corpora in this paper in...

TYPOLOGICAL PECULIARITIES OF ILLOCUTIONARY SPEECH ACTS: A HISTORICAL PERSPECTIVE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Cogito (2066-7094). Sep2022, Vol. 14 Issue 3, p266-294. 29p.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of English illocutionary speech acts' typological peculiarities of utterances-statements in dialogic discourse of Old-, Middle-, and Early Modern English. The research is the first attempt to identify and ...

TUVA TÜRKÇESİNDE ZAMİR KÖKENLİ FİİLLER VE BU FİİLLERDEN TÜREMİŞ SÖZCÜKLER.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. tem2022, Vol. 11 Issue 3, p1017-1040. 24p.

Abstract: Bu incelemede, Tuva Türkçesinde zamir kökenli fiiller ve bu fiillerden türemiş sözcükler incelenmiş; Tuva Türkçesinin ilgi çekici özelliklerinden olan bu kategoriye ait sözlerin bir arada gösterilmesi hedeflenmiştir. Çalışma için Tuva Türkçesine ait sö...

KAZAK TÜRKÇESİNDE DUYGU FİİLLERİ.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. tem2022, Vol. 11 Issue 3, p991-1016. 26p.

Abstract: Duygular zihinde anlamlandırılır, dil vasıtasıyla ifade edilir. Duygu fiilleri, karmaşık bilişsel süreçlerle algıladığımız duyumların söz varlığındaki dil bilimsel karşılığıdır. Duygu fiillerinin semantik rollerini, iç anlamsal değerlerini belirlemek i...

SÖZLÜKSEL İŞTEŞLİK BİLDİREN DEYİMLER.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p538-553. 16p.

Abstract: Çatı ulamı, Türkçenin eklemeli yapısı gereği daha çok eyleme/yükleme getirilen çatı ekleri vasıtasıyla, biçim birimsel yöntemle gösterilir. Ancak eylemlerin tümü bu yolla sisteme giremez ya da anlatılmak istenen çatı ulamını yansıtmaz. Bu durumda sözlü...

DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK'TE BİTİG YUL-VE BİTİG KÖÇÜR-: İSTİNSAH/KOPYA ETMEK EYLEM ÖBEKLERİ ÜZERİNE.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p483-502. 20p.

Authors:

Abstract: "İstinsah" sözcüğü Arapça, "kopya" sözcüğü Latince kökenlidir. Bir yazı terimi olarak istinsah / kopya etme genel anlamıyla belge, metin çoğaltma yöntemidir. "Kitap istinsah / kopya etmek" için Dîvânu Lugâti't-Türk'te bitig yul-ve bitig köçür-eylem öbe...

EYLEM İSTEMİNE GÖRE ÖZNE TÜRÜ YA DA ÖZNE TÜRÜNE GÖRE EYLEM NİTELİĞİ BELİRLENEBİLİR Mİ?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Mar2022, Vol. 11 Issue 1, p57-68. 12p.

Abstract: Eylemin gerçekleşebilmesi için ön koşul olan öznenin hem anlamsal hem yapısal niteliği, doğal olarak kurucu rolü üstlenen eylemin / yüklemin istemine göre belirlenir. Eylemin genetiğine kodlanan nitelikleri zenginleştirmek amacıyla biçim birimsel (morf...

Anticipatory Processing in a Verb‐Initial Mayan Language: Eye‐Tracking Evidence During Sentence Comprehension in Tseltal.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Cognitive Science. Jan2023, Vol. 47 Issue 1, p1-29. 29p.

Abstract: We present a visual world eye‐tracking study on Tseltal (a Mayan language) and investigate whether verbal information can be used to anticipate an upcoming referent. Basic word order in transitive sentences in Tseltal is Verb–Object–Subject (VOS). The ...

The Status of English Modals Prior to Their Recategorization as T and the Trigger for Their Recategorization.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Anglica. An International Journal of English Studies. 2022, Vol. 31 Issue 2, p49-76. 28p.

Authors:

Abstract: This is an account of English modals that invokes their exceptional morpho-syntactic tense properties as original preterite-present verbs in order to explain their becoming T elements. Within the framework of minimalist theory, I argue that modal verbs...

sponsored