scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "avtalefestet pensjon"

1 - 1 of 1 results for
 "avtalefestet pensjon"
Results per page:

Innvandreres pensjoneringsatferdThe retirement behavior of immigrants

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 39, Iss 1, Pp 1-17 (2022)

Abstract: Sammendrag Innvandrerandelene i den eldre befolkningen vil øke sterkt de nærmeste årene. Tradisjonelt har innvandrere fra lavinntektsland hatt en tilbøyelighet til å forlate arbeidslivet tidligere enn norskfødte, også betinget på yrkesdeltakelse fram t...

sponsored