scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "creditors catalans"

1 - 10 of 1 results for
 "creditors catalans"
Results per page:

Mallorca i la seva dependència financera del Principat (segles XIV-XV): Estudi dels censalistes catalans

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Anuario de Estudios Medievales, Vol 33, Iss 1, Pp 119-169 (2003)

Abstract:L'estudi d'un capbreu de censals manat confeccionar a finals del regnat d'Alfons el Magnànim, no sols permet calibrar amb major precisió quin va ser el volum real del deute contret pel municipi mallorquí a Catalunya, sinó també conèixer el grau de part...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored