scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "cultural values"

1 - 10 of 28,130 results for
 "cultural values"
Results per page:

AESTHETIC IMPACT ASSESSMENT OF THE RESTORED HERITAGE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Islamic Architecture. Jun2022, Vol. 7 Issue 1, p48-56. 9p.

Abstract:Kurkut mosque is one of the important historical buildings in Antalya Old Town, Kaleiçi. It represents a special landmark for its cultural and architectural identity. In 1896, a great fire destroyed the mosque, including the wooden 'külah' (spire) of i...

View details

DEDE KORKUT HİKAYÊLERİNİN METİNLERARASI ANLAYIŞLA İNCELENMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Jun2022, Vol. 11 Issue 2, p554-572. 19p.

Abstract:Türk dünyasının kültürel değerlerini geçmişten günümüze taşıyan en önemli eserlerden biri de Dede Korkut Hikâyeleridir. Bu çalışmanın amacı Dede Korkut Hikâyelerinin metinlerarası anlam kurma yoluyla incelenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden durum ...

View details

Örgüt kültürünün sıkılık/esneklik boyutunda sektörel farklılıklar: İmalat ve hizmet sektörü örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Economics & Administrative Sciences / Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi. Jun2022, Vol. 24 Issue 1, p21-32. 12p.

Abstract:Sıkılık ve esneklik sosyal psikolojide göreli olarak daha yakın ele alınmış bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Kültürel sıkılık/esneklik boyutu toplulukları normların gücü ve normlara uymayanlara uygulanan yaptırımlar yönünden ayırmaktadır (Gelfand vd....

View details

Kentsel Arkeolojik Alanların Korunma Sorunları: Konuralp Örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Apr2022, Vol. 17 Issue 2, p255-271. 17p.

Abstract:Kentler farklı tarihsel katmanlara ait bilginin, deneyimin, kültürün hatta sosyo-ekonomik dönemlerin birikiminden oluşmaktadır. Bu katmanlar somut veya somut olmayan kültürel miras değerlerin zeminde birlikteliği sayesinde tarihsel ve kültürel süreklil...

View details

Improving curriculum and lecturers: Challenges to quality based-technology.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Social Studies Education Research. 2022, Vol. 13 Issue 2, p221-242. 22p.

Abstract:This study aims to investigate the challenges of improving the quality of education concerning curriculum and quality of lecturers-based technology in the State Islamic University (UIN). The qualitative research method with a phenomenological approach ...

View details

BAMSI BEYREK HİKÂYESİNİN OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ AKTARMALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Turkish Literature, Culture, Education. Mar2022, Vol. 11 Issue 1, p36-56. 21p.

Abstract:Tarihî değeri ve kültürel içeriği ile Oğuzların en kıymetli eserlerinden olan Dede Korkut Hikâyeleri, yüzyıllar sonrasında bile değerini korumayı başarmıştır. Oğuzların diliyle nakledilen Dede Korkut Hikâyeleri art zamanlı olarak Türkiye Türkçesi, Azer...

View details

The Past, the Present, the Future, and Occupational Self-efficacy: An Attributions and Cultural Differences Perspective between Postgraduate Students in the United States and Mexico.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Nóesis: Revista de Ciencias Sociales. ene-jun2022, Vol. 31 Issue 61, p134-154. 21p.

Abstract:El objetivo de este trabajo fue examinar la relación entre tres dimensiones de perspectiva de tiempo (futura, presente fatalista y pasado negativa) y la autoeficacia ocupacional. La autoeficacia ocupacional se refiere a la creencia personal de poder mo...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored