scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "cybersikkerhet"

1 - 3 of 3 results for
 "cybersikkerhet"
Results per page:

Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 77, Iss 3, Pp 288-295 (2019)

Abstract: Selv om det kan hevdes at de ulike elementene som utgjør cyberoperasjoner – undergraving, sabotasje, manipulering, tyveri og desinformasjon – ikke er noe nytt, sprer de seg i dag med en hastighet og i et omfang som er uten historisk sidestykke. Cybersi...

Internett som geopolitisk arena?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 77, Iss 3, Pp 225-240 (2019)

Abstract: Internett er i dag verdens viktigste infrastruktur. Dets formidable suksess er bygget på prinsipper om åpenhet, frihet, robusthet og sikkerhet. Dette er prinsipper som viser seg stadig vanskeligere å forene. Internetts grunnleggende arkitektur er i lit...

Makt og avmakt i cyberspace: hvordan styre det digitale rom?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 74, Iss 4, Pp 1-23 (2016)

Abstract: Et sikkert cyberspace er nødvendig for en fungerende samfunnsstruktur, økonomisk, politisk og sosialt. Med samfunnets økende avhengighet av cyberspace for å kunne fungere normalt, har sikringen av cyberspace blitt stadig viktigere. For å løse sikkerhet...

sponsored