scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "e-hizmet kalitesi"

1 - 10 of 4 results for
 "e-hizmet kalitesi"
Results per page:

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2 (2021)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde il ...

View details

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme (The Impact of Relational and Technological Resources on E-Loyalty: A Study on Public and Private Bank Customers)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2, Pp 1334-1346 (2020)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde i...

View details

e-Devlet Hizmetlerinin Kurumsal Eşbiçimlilik Durumu ve Kalitesi. eBelediye Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma. Institutional Isomorphism and Service Quality of e-Government Services. An Investigation on e-Municipal Services

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, Vol 2, Iss 3, Pp 24-38 (2018)

Abstract:Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı ile beraber vatandaş memnuniyetini temin etmek amacıyla birçok kamu kurumu tarafından elektronik Devlet’e (e-Devlet) geçilmektedir. Bu doğrultuda işlemlerin elektronik ortamda yapılması için bir çok altyapı kurularak vata...

View details

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, Vol 5, Iss 1, Pp 48-59 (2017)

Abstract:Marka savaşlarının yaşandığı bugünlerde işletmeler tüketicilere hızlı bir şekilde ulaşmak için interneti pazarlama da etkin bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Pazarlamanın temel amacı olan sadık tüketiciler oluşturmak sanal mağazacılığı önemli ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored