scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "e-memnuniyet"

1 - 10 of 3 results for
 "e-memnuniyet"
Results per page:

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2 (2021)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde il ...

View details

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme (The Impact of Relational and Technological Resources on E-Loyalty: A Study on Public and Private Bank Customers)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2, Pp 1334-1346 (2020)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde i...

View details

Çevrimiçi Gizlilik ve E-Sadakat Eğilimi İlişkisi Üzerine Ülkeler Arası Bir İnceleme: Türkiye ve Rusya Arasında Bir Karşılaştırma A Cross-Country Investigation of Online Privacy and E-Loyalty Intentions Relationship: A Comparison Between Turkey and Russia

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 9, Iss 1, Pp 439-463 (2017)

Abstract:E-ticaret, günümüz müşteri ve kurumlarının davranış ve işleyişlerini radikal bir biçimde değiştirmiştir. Öte yandan, gitgide artan çevrimiçi alışveriş zemininde müşterilerin sadakatini sağlamak zor bir hedeftir. Literatürdeki araştırmalar, müşterile...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored