scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "e-sadakat"

1 - 10 of 8 results for
 "e-sadakat"
Results per page:

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2 (2021)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde il ...

View details

E-Ticaret Sitelerinde Algılanan Sosyal Medya Pazarlaması Faaliyetlerinin E-Sadakate Etkisi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 11, Iss 1 (2021)

Abstract:Amaç – Dijitalleşmenin giderek yaygınlaşması müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesine, buna bağlı olarak alışverişin e-alışverişe doğru kaymasına ve e-ticaret sitelerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur. Müşterilerin e-ticaret siteler...

View details

E-Ticaret Sitelerinde Algılanan Sosyal Medya Pazarlaması Faaliyetlerinin E-Sadakate Etkisi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 11, Iss 1 (2021)

Abstract:Amaç – Dijitalleşmenin giderek yaygınlaşması müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesine, buna bağlı olarak alışverişin e-alışverişe doğru kaymasına ve e-ticaret sitelerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur. Müşterilerin e-ticaret siteler...

View details

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme (The Impact of Relational and Technological Resources on E-Loyalty: A Study on Public and Private Bank Customers)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2, Pp 1334-1346 (2020)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde i...

View details

E-Ticaret Sitelerinde Algılanan Sosyal Medya Pazarlaması Faaliyetlerinin E-Sadakate Etkisi (Effect of e-Loyalty on Perceived Social Media Marketing Activities on e-Commerce Sites)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 11, Iss 1, Pp 129-143 (2019)

Abstract:Amaç – Dijitalleşmenin giderek yaygınlaşması müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının değişmesine, buna bağlı olarak alışverişin e-alışverişe doğru kaymasına ve e-ticaret sitelerinin kullanımının artmasına sebep olmuştur. Müşterilerin e-ticaret sitel...

View details

Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tüketici Algıları İle E-Sadakat Arasındaki İlişkide Markaya Yönelik Tutumun Rolü The Role of Brand Attitude in Relationship Between Consumer Perceptions Towards Social Media Ads and E-Loyalty

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 9, Iss 4, Pp 472-494 (2017)

Abstract:Sosyal medyanın işletmeler tarafından reklam aracı olarak kullanılması, hem işletmelere hem de tüketicilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada da sosyal medya reklamlarına yönelik tüketici algıları ile e-sadakat arasındaki ilişki ölçülmüş,...

View details

Çevrimiçi Gizlilik ve E-Sadakat Eğilimi İlişkisi Üzerine Ülkeler Arası Bir İnceleme: Türkiye ve Rusya Arasında Bir Karşılaştırma A Cross-Country Investigation of Online Privacy and E-Loyalty Intentions Relationship: A Comparison Between Turkey and Russia

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 9, Iss 1, Pp 439-463 (2017)

Abstract:E-ticaret, günümüz müşteri ve kurumlarının davranış ve işleyişlerini radikal bir biçimde değiştirmiştir. Öte yandan, gitgide artan çevrimiçi alışveriş zemininde müşterilerin sadakatini sağlamak zor bir hedeftir. Literatürdeki araştırmalar, müşterile...

View details

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, Vol 5, Iss 1, Pp 48-59 (2017)

Abstract:Marka savaşlarının yaşandığı bugünlerde işletmeler tüketicilere hızlı bir şekilde ulaşmak için interneti pazarlama da etkin bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Pazarlamanın temel amacı olan sadık tüketiciler oluşturmak sanal mağazacılığı önemli ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored