scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "e-services"

1 - 10 of 21 results for
 "e-services"
Results per page:

Popularność e-usług w czasie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem platform udostępniających książki w wersji elektronicznej na podstawie statystyk Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Biblioteka i Edukacja, Iss 21, Pp 33-48 (2022)

Abstract:The popularity of e-services in the times of the COVID-19 pandemic with emphasis on platforms providing books in electronic versions, according to the statistics of the C. K. Norwid Municipal and District Public Library in Goleniów Abstract: The articl...

View details

E-usługi w Bibliotece Politechniki Krakowskiej – realizacja zaplanowanej strategii czy odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Biblioteka i Edukacja, Iss 21, Pp 49-58 (2022)

Abstract:E-services at the Library of the Cracow University of Technology - implementation of the planned strategy or response to the current demand Abstract: The article presents the impact of the coronavirus pandemic on the activities of the Library of the Cr...

View details

Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archeion, Vol 122, Pp 281-309 (2021)

Abstract:Artykuł zawiera podsumowanie efektów badań przeprowadzonych w ramach realizacji grantu pt. „Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej”. Celem projektu była analiza i ocena dotychczasow...

View details

Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archeion, Vol 122, Pp 310-336 (2021)

Abstract:Artykuł powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej”, a jego głównym celem było określenie roli i znaczenia wykor...

View details

Traditions and future of public administration in the field of e-services development

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Modern Science, Vol 44, Iss 1, Pp 269-284 (2020)

Abstract:Objectives The main purpose of the work is to bring the recipient closer to tradition and to develop e-services provided by public administration. The services for the provision of services by means of electronic communication, which are an increasingl...

View details

Consumer Behaviour of Silver Singles on the E-Tourist Market

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Problemy Zarządzania, Vol 2020, Iss 87, Pp 159-176 (2020)

Abstract:Purpose: To identify the consumption behaviours of singles aged 60+ (running single-person households) on the e-tourism market and to identify barriers to the use of this type of services, taking into account socio-demographic and economic factors. ...

View details

Development of Virtual Museums in Poland

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Studia Periegetica, Vol 27, Iss 3, Pp 119-138 (2019)

Abstract:Technological determinism has initiated the revolution of society, laying the foundations of the civilization of knowledge. One of its key principles is the shift of the economic center of gravity to broadly defined services. In many areas, information...

View details

Development of the Usage of E‑services in Households, by Voivodship: a Cluster Analysis

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Vol 3, Iss 342, Pp 61-87 (2019)

Abstract:The aim of this work is to assess the development of voivodships in terms of the usage of e‑services (e‑government, e‑commerce, e‑health, etc.) in households, in comparison with the research on the overall ICT usage in households, in voivodships. The r...

View details

Rozwój prosumpcji na rynku E-usług w Polsce

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Iss 22(71) (2019)

Abstract:W dobie społeczeństwa informacyjnego wzrost zachowań prosumenckich nie byłby możliwy bez rozwoju technologii ICT. Interaktywność współczesnych mediów sprzyja rozwojowi zjawiska prosumpcji. Artykuł przedstawia zagadnienia związane z postępowaniem nabywc...

View details

Kompetencje cyfrowe we współczesnej cywilizacji medialnej

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Vol 8(2), Pp 14-26 (2016)

Abstract:This article aims to show the role of digital competences in the light of some directives and guidelines of the EU and in relation to their model approach presented in the Polish Framework Catalogue of Digital Media of 2014. The author describes the ro...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored