scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "e-services"

1 - 10 of 3 results for
 "e-services"
Results per page:

İlişkisel ve Teknolojik Kaynakların E-Sadakat Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Banka Müşterileri Üzerinde Bir İnceleme (The Impact of Relational and Technological Resources on E-Loyalty: A Study on Public and Private Bank Customers)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 12, Iss 2, Pp 1334-1346 (2020)

Abstract:Amaç – Bu araştırma; ilişkisel ve teknolojik kaynakların e-sadakat üzerindeki etkilerini özel ve kamu banka çalışanları üzerinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem – Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu, 2019 yılı içerisinde Niğde i...

View details

Sanal Mağazacılıkta E-Hizmet Kalitesinin E-Sadakate Etkisi

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi, Vol 5, Iss 1, Pp 48-59 (2017)

Abstract:Marka savaşlarının yaşandığı bugünlerde işletmeler tüketicilere hızlı bir şekilde ulaşmak için interneti pazarlama da etkin bir araç olarak kullanmaya başlamışlardır. Pazarlamanın temel amacı olan sadık tüketiciler oluşturmak sanal mağazacılığı önemli ...

View details

Measuring the Quality of Travel Agencies E - Service Application: Proposed A Model

Publication Type:Academic Journal

Source(s):İşletme Araştırmaları Dergisi, Vol 7, Iss 3, Pp 395-406 (2015)

Abstract:This study has been handled to a two dimensional e-service quality measurements, based on e-service quality measurement models in the literatüre, according to changing consumer demands. E-service quality models has been composed from two factors and se...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored