scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "e-services"

1 - 10 of 78 results for
 "e-services"
Results per page:

Popularność e-usług w czasie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem platform udostępniających książki w wersji elektronicznej na podstawie statystyk Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Goleniowie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Biblioteka i Edukacja, Iss 21, Pp 33-48 (2022)

Abstract:The popularity of e-services in the times of the COVID-19 pandemic with emphasis on platforms providing books in electronic versions, according to the statistics of the C. K. Norwid Municipal and District Public Library in Goleniów Abstract: The articl...

View details

E-usługi w Bibliotece Politechniki Krakowskiej – realizacja zaplanowanej strategii czy odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Biblioteka i Edukacja, Iss 21, Pp 49-58 (2022)

Abstract:E-services at the Library of the Cracow University of Technology - implementation of the planned strategy or response to the current demand Abstract: The article presents the impact of the coronavirus pandemic on the activities of the Library of the Cr...

View details

EVALUATING THE ELECTRONIC GOVERNMENT IMPLEMENTATION IN THE KURDISTAN REGION OF IRAQ FROM CITIZENS' PERSPECTIVE

Publication Type:Academic Journal

Source(s):گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆ, Vol 10, Iss 2 (2022)

Abstract:The rapid development of technology affected how people think, interact, and do business and led governments in many countries to change how they interact with their citizens. The development of information and communication technologies increased citi...

View details

Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archeion, Vol 122, Pp 281-309 (2021)

Abstract:Artykuł zawiera podsumowanie efektów badań przeprowadzonych w ramach realizacji grantu pt. „Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej”. Celem projektu była analiza i ocena dotychczasow...

View details

Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archeion, Vol 122, Pp 310-336 (2021)

Abstract:Artykuł powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej”, a jego głównym celem było określenie roli i znaczenia wykor...

View details

Practical applications of modernizing the justice sector - the website of the Ministry of Justice as a Model -

Publication Type:Academic Journal

Source(s):مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية, Vol 10, Iss 3, Pp 334-353 (2021)

Abstract:The modernization of the justice sector is one of the most important aspects of the application of electronic management of the public facility, and the website of the Ministry of Justice is considered the most important embodiment of this, where a ran...

View details

Technology and Immigration System: A New Paradigm for Improving Government Service Delivery in Tanzania

Publication Type:Academic Journal

Source(s):PanAfrican Journal of Governance and Development, Vol 2, Iss 2, Pp 81-106 (2021)

Abstract:This paper explores how digital transformation has improved the delivery of immigration services. In contrast, this refers to the fact that, despite the existence of e-immigration services, there has been inadequate research to examine the e-immigratio...

View details

Administrative procedure Law and e-services in Latvia

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Strani pravni život, Vol 2021, Iss 4, Pp 645-654 (2021)

Abstract:The Article provides an insight in the scope of regulation of the Latvian Administrative Procedure Law and the use of e-services and other means of electronic communication in administrative procedure. The scope of regulation of the Latvian Administrat...

View details

DEVELOPING THE APPROACH OF E-SERVICES PROVIDING IN TERMS OF DECENTRALIZATION REFORM IN PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM OF UKRAINE

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Three Seas Economic Journal, Vol 1, Iss 4, Pp 13-17 (2020)

Abstract:The purpose of the paper is to describe the approach of e-services providing in Ukraine in terms of decentralization reform. Methodology. We suggest describing the approach of e-services providing. According to the subject of description, methodology c...

View details

Drivers and barriers to e-government adoption in Indian cities

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Urban Management, Vol 9, Iss 4, Pp 408-417 (2020)

Abstract:This paper aims to understand the awareness and adoption levels of e-government services and identify the drivers and barriers to adoption of e-government services in a developing country. A technology adoption model is synthesized based on study of ex...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored