scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "effektevaluering"

1 - 2 of 2 results for
 "effektevaluering"
Results per page:

Sysselsettingseffekter av pensjonsreformen – avhenger de av helsetilstand?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 37, Pp 4-19 (2020)

Abstract: Denne analysen undersøker om dårlig helse hindrer individer fra å kunne øke sitt arbeidstilbud slik pensjonsreformen la opp til. Vi analyserer effekten av reformen på arbeidsdeltakelse og avtalte timer i arbeid for mennesker med ulik helsetilstand før ...

Fra flukt til etablering i det norske arbeidsmarkedet

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 55-78 (2019)

Abstract: Vi undersøker om deltakelse på ordinære arbeidsmarkedstiltak øker flyktningenes sjanser for å få arbeid, utdanning eller trygd. Studien omfatter perioden 1992–2015 og vi gjør separate analyser for perioden før og etter innføring av introduksjonsprogram...

sponsored