scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 2 results for
 "finance"
Results per page:

Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Søkelys på Arbeidslivet, Vol 36, Pp 266-281 (2019)

Abstract:Hovedformålet med pensjonsreformen fra 2011 er å gjøre offentlige finanser mer robuste overfor den kommende økningen i antall alderspensjonister per yrkesaktiv. Dette skal primært skje gjennom økt arbeidsinnsats. Våre analyser viser at 2011-reformen ov...

View details

Teaching ethics through court judgments in Finance, Accounting, Economics and Business

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics, Vol 11, Iss 1 (2017)

Abstract:The current environment of business and financial corruption in Spain has increased in recent years. In order to reduce the scope of this problem, the Spanish Criminal Code (L.O. 1/2015) has introduced codes of conduct and ethics to encourage a new cul...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored