scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 99 results for
 "finance"
Results per page:

ANALIZA FINANCIJSKOG I MARKETINŠKOG ASPEKTA INVESTICIJSKOG PROJEKTA U TURIZMU.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business Consultant / Poslovni Konsultant. mar2022, Vol. 14 Issue 114, p82-89. 8p.

Abstract:Svaki investicijski projekt važno je sagledati s financijskog i marketinškog aspekta kako bi se donijela odluka o mogućnosti njegove realizacije. S financijskog aspekta investicijski projekt sagledava se analizirajući njegovu tržišnu opravdanost i ekon...

View details

AKTUELNO STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA GLOBALNOG I NACIONALNOG TRŽIŠTA ZELENIH OBVEZNICA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2021, Vol. 18 Issue 4, p1-24. 24p.

Abstract:Shodno krovnom konceptu održivog razvoja, zelena ekonomija i zelene finansije kao proizvodi harmonizovanog razvoja ekonomije, društva i principa zaštite životne sredine u 21. veku predstavljaju pokretačku snagu ekonomskog prosperiteta kako razvijenih, ...

View details

FINANSIJSKA ANALIZA KAO DEO IZVEŠTAVANJA FINANSIJSKOG MENADŽMENTA PROISTEKLA IZ PREPORUKA INTERNE REVIZIJE U PREDUZEĆIMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2021, Vol. 18 Issue 3, p127-141. 15p.

Abstract:Finansijska analiza predstavlja deo ukupnog izveštavanja pre svega finansijskog menadžmenta, a potom i top menadžmenta u preduzećima. Inicijativa za pokretanje finansijske analize može poteći od sledećih delova šire upravljačke funkcije preduzeća: inte...

View details

Zajam kao izvor finansiranja privrednog društva u poslovnoj praksi Republike Srpske.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Financing. Mar2021, Issue 1, p47-57. 11p.

Abstract:Na razvoj privrednog društva i rast njegovog poslovanja utiču mnogi faktori, među kojima je i pristup finansijama. Cilj istraživanja je da se ispitaju uslovi za zaključivanje ugovora o zajmu u poslovima sa inostranstvom, kako pravnog posla zaduženja do...

View details

ANALIZA TOROVA KAPITALA SA POSEBNIM OSVRTOMINA TOKOVE STRANTH DIREKTNIH INVESTICIA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business Consultant / Poslovni Konsultant. apr-may2021, Vol. 13 Issue 105, p13-22. 10p.

Abstract:Međunarodno kretanje kapitala,, kao dio međunarodnog finansiranja, jedan je od najatraktivnijih oblika međunarodne saradnje i ostvarivanja strategijskih ciljeva. Strane direktne investicije (SDI) su veoma važan faktor razvoja svake zemlje. Trenutna eko...

View details

KAKO PREPOZNATI SIMPTOME KRIZE KROZ ANALIZU FINANCIJSKIH REZULTATA - SLUČAJ ELEKTROPROMET D.D.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije. Dec2020, Vol. 10 Issue 2, p559-581. 23p.

Abstract:Elektropromet d.d. je sve do 2010. godine pripadao vodećim društvima, koja se bave opremanjem državnih tvrtki na području Republike Hrvatske. Tvrtka je u ’90-tima zapošaljavala više od 600 osoba te se poslovalo u 4 segmenta. Globalne i lokalne promjene...

View details

KREIRANJE I UPOTREBA KRIVE PRINOSA NA BANJALUČKOJ BERZI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Economy & Market Communication Review / Casopis za Ekonomiju i Trzisne Komunikacije. Dec2020, Vol. 10 Issue 2, p452-473. 22p.

Abstract:Kriva prinosa dužničkih hartija od vrijednosti predstavlja odnos između kamatne stope i vremena dospijeća duga za određenog dužnika u određenoj valuti. Po defi niciji, ne postoji univerzalna kriva prinosa za dužničke hartije od vrijednosti koja odražav...

View details

MJERENJE POSLOVNIH PERFORMANSI KOMPANIJE - PREDVIĐANJE KRIZE I PREDVIĐANJE POSLOVNE IZVRSNOSTI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business Consultant / Poslovni Konsultant. sep2020, Vol. 12 Issue 98, p11-19. 9p.

Abstract:Mjerenj e poslovnih performansi kompanije, a posebno predvictanje rezultata budućeg poslovanja spada u red najinteresantnijih primjenjenih aspekata finansijske analize. Motivi za finansij sko predvictanje su brojni, ali se mogu svrstati u dvije grupe. ...

View details

VZROCI ZADUŽENOSTI I MAKROEKONOMSKA POZICIJA BOSNE I HERCEGOVINE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business Consultant / Poslovni Konsultant. jun2020, Vol. 12 Issue 96, p61-69. 9p.

Abstract:Ovaj rad se bavi istraživanjem uzroka zaduženosti Bosne i Hercegovine (vanjske, unutrašnje i ukupne javne zaduženosti). U radu se analizira i makroekonomska pozicija zemlje sa pokazateljima stanja i razvoja za jedan duži vremenski period. Poseban osvrt...

View details

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI KAO OSNOVA ZA FINANSIJSKU ANALIZU POSLOVANJA PREDUZEĆA KROZ HORIZONTALNU I VERTIKALNU ANALIZU BILANSA STANJA I BILANSA USPJEHA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Business Consultant / Poslovni Konsultant. Jan2020, Vol. 12 Issue 92, p38-48. 11p.

Abstract:Analiza finansijskih izvještaja omogućava korisnicima dolazak do podataka o negativnim ili pozitivnim pojavama poslovanja preduzeća, što predstavlja naj važni dio cj elokupne analize. Na osnovu pomenute analaze poduzimaju se odleđene mjere koje mogu ić...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored