scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 26 results for
 "finance"
Results per page:

STRUKTŪRFONDU NOZĪME UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBĀ.

Publication Type:Conference

Source(s):Proceedings of the 7th Annual International Scientific Conference - New Dimensions in the Development of Society. 2011, p104-113. 10p.

Abstract:The aim of the article is to illuminate the data of the ERDF grant scheme "Support for Investment in Enterprise Development Especially in the Assisted Areas" on the impact on the development of business environment of Latvia on the return of grants and...

View details

IESKATS PUBLISKĀS KORPORĀCIJAS JĒDZIENA JURIDISKAJĀ IZPRATNĒ UN TO EKONOMISKĀ NOZĪME MŪSDIENĀS.

Publication Type:Conference

Source(s):XIV International Scientific Conference: Creating the Future: Communication, Education, Business. 5/30/2013, p180-197. 18p.

Abstract:In the context of the article devoted to a public corporation the author refers to the concept of a public person created and controlled by this entity. Public corporations have the essential features of the organizational separation from a public pers...

View details

SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS ISLĀMA FINANŠU SISTĒMĀ.

Publication Type:Conference

Source(s):Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitates Starptautiskas Zinatniskas Konferences Materiali. 2014, Issue 56, p209-213. 5p.

Abstract:Nowadays, the Islamic financial and bank system is one of the fastest growing economic and with it related law industries. The Islamic banks mobilize financial resources and invest those by trying to reach previously determined social and financial goa...

View details

Financial Literacy of Rural Population as a Determinant of Saving Behavior in Kazakhstan

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Rural Sustainability Research, Vol 38, Iss 333, Pp 32-42 (2017)

Abstract:In rural Kazakhstan, the credit and insurance services are limited and the state support is weak. Therefore, households’ saving is crucial to provide an insurance against the economic and social shocks. The main goal of this study is to contribute to t...

View details

LIKUMISKO PROCENTU APRĒĶINĀŠANA. (Latvian)

Publication Type:Conference

Source(s):Effectiveness of Law in Post-modern Society. Papers of the 73rd Scientific Conference of the University of Latvia, Riga; 2015, p496-507, 12p

Abstract:Copyright of Effectiveness of Law in Post-modern Society. Papers of the 73rd Scientific Conference of the University of Latvia, Riga is the property of University of Latvia, Faculty of Law and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

View details

TRANSPORTA UZŅĒMUMU ĪSTERMIŅA IEGULDĪJUMI NAUDAS LĪDZEKĻU VADĪDAS PROCESĀ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Transport & Engineering. 2008, Vol. 26, p62-65. 4p.

Abstract:Transporta uzņēmumu bankās esošo naudas summu apjoms var pārsniegt ikdienas nepieciešamo izdevumu apjomu. Uz šo summu rēķina var veikt izdevīgus īslaicīgus finansu ieguldījumus, lai varētu gūt papildus ienākumus. Šajā sakarā rakstā tiek izskatītas inve...

View details

HIERARHIJAS ASPEKTI LIVONIJAS PILSĒTU ATTIECĪBĀS VIDUSLAIKOS. (Latvian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of the Institute of Latvian History / Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls; 2014, Issue 90, p109-125, 17p

Abstract:Copyright of Journal of the Institute of Latvian History / Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls is the property of University of Latvia, Institute of Latvian History and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv ...

View details

IZVORI FINANSIRANJA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BOSNI I HERCEGOVINI (1945-1962) S POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTNU DRŽAVNU POMOĆ. (Latvian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Contributions / Prilozi; 2013, Vol. 42, p133-150, 18p

Abstract:Copyright of Contributions / Prilozi is the property of Institute for History, University of Sarajevo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howe...

View details

POLITISKĀS KORUPCIJAS NOVĒRŠANAS IESPĒJAS LATVIJĀ. (Latvian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Humanities & Social Science (1407-9291); 2007, Vol. 8 Issue 12, p107-110, 4p

Abstract:Copyright of Humanities & Social Science (1407-9291) is the property of RTU Publishing House and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, user...

View details

Uzņēmumu maksātnespējas izraisošo ārējo faktoru analīze Latvijā.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Economic Science for Rural Development Conference Proceedings. 2009, Issue 18, p13-19. 7p. 2 Charts, 2 Graphs.

Abstract:Pētījumā raksturoti uzņēmējdarbības finanšu krīzes (maksātnespējas) izraisošie sociāli ekonomiskie attīstības faktori un to mijiedarbība. Sociālekonomisko faktoru raksturojums un problēmu analīze ir būtisks priekšnosacījums uzņēmējdarbības, kā tautsaim...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored