scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 383 results for
 "finance"
Results per page:

EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS FONDO LIETUVOJE PARAMĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ PROGRAMOS VERTINIMAS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Socialiniu Mokslu Studijos. Dec2021, Vol. 12 Issue 1, p142-154. 13p.

Abstract:Pagrindinis Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo (EPLSAF) tikslas – padėti žmonėms įveikti skurdą ir socialinę atskirtį. Vienas iš programų vertinimo elementų yra programą įgyvendinančių specialistų vertinimas. Jų požiūriai ir vertybės yra s...

View details

Finansinės neištikimybės formavimosi Lietuvos namų ūkiuose tyrimas.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Applied Economics: Systematic Research. 2020, Vol. 14 Issue 2, p33-45. 13p.

Abstract:Straipsnyje tiriamas finansinės neištikimybės formavimasis Lietuvos namų ūkiuose. Tyrimo metu taikytas anketinės apklausos metodas, naudotas surinkti duomenis apie tiriamųjų faktinį ir subjektyvų finansinės neištikimybės pasireiškimą, asmeninių finansų...

View details

Finansializacijos poveikis pajamų nelygybei gerovės aspektu. (Lithuanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Socialiniai Tyrimai; 2021, Vol. 44 Issue 2, p170-187, 18p

Abstract:Copyright of Socialiniai Tyrimai is the property of Vilnius University and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download,...

View details

VYRESNIŲ KAIP 60 METŲ AMŽIAUS ŽMONIŲ LAISVALAIKIO PRALEI-DIMO GALIMYBĖS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development. 2013, Vol. 35 Issue 4, p554-563. 10p.

Abstract:Straipsnyje analizuojami pagyvenusių žmonių laisvalaikio praleidimo galimybes sąlygojan-tys veiksniai. Dauguma vyresnio amžiaus žmonių, nutraukę aktyvią darbinę ir profesinę veiklą, su-siduria su laisvo laiko pertekliumi. Vyresnio amžiaus žmonės renkas...

View details

FINANSINIŲ SUNKUMŲ NUSTATYMAS STATYBOS SEKTORIAUS ĮMONĖSE. (Lithuanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Science & Studies of Accounting & Finance: Problems & Perspectives / Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos: Problemos ir Perspectyvos; 2021, Vol. 15 Issue 1, p54-64, 11p

Abstract:Copyright of Science & Studies of Accounting & Finance: Problems & Perspectives / Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos: Problemos ir Perspectyvos is the property of Vytautas Magnus University and its content may not be copied or emailed to multiple...

View details

NUOSAVYBĖS STRUKTŪROS POVEIKIS LIETUVOS LISTINGUOJAMŲ ĮMONIŲ KAPITALO STRUKTŪRAI. (Lithuanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Science & Studies of Accounting & Finance: Problems & Perspectives / Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos: Problemos ir Perspectyvos; 2021, Vol. 15 Issue 1, p23-33, 11p

Abstract:Copyright of Science & Studies of Accounting & Finance: Problems & Perspectives / Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos: Problemos ir Perspectyvos is the property of Vytautas Magnus University and its content may not be copied or emailed to multiple...

View details

VIEŠIEJI FINANSAI KAIP VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS. (Lithuanian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Central & Eastern European Legal Studies; 2021, Issue 1, p99-121, 23p

Abstract:Copyright of Central & Eastern European Legal Studies is the property of European Public Law Organization and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. ...

View details

APMOKESTINIMO BAZĖS ĮTAKA ŪKIO EKONOMINIAM GYVYBINGUMUI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Science & Studies of Accounting & Finance: Problems & Perspectives / Apskaitos ir Finansu Mokslas ir Studijos: Problemos ir Perspectyvos. 2012, Vol. 1 Issue 8, p221-227. 7p.

Abstract:Straipsnio tikslas - įvertinus apmokestinimo bazės pasikeitimo įtaką ūkininko ūkio ekonominiam gyvybingumui, nustatyta, kad esminės įtakos apmokestinimo bazės pasikeitimas ūkio ekonominiam gyvybingumui neturi, o valstybei į nacionalinį biudžetą sumokam...

View details

ATSINAUJINANČIŲ ŽUVŲ RESURSŲ ŽVEJYBOS TEISIŲ VALDYMAS IR LIETUVOS POREIKIAI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development. 2013, Vol. 35 Issue 1, p88-98. 11p. 2 Diagrams.

Abstract:Bendroji žuvininkystės politika išryškino būtinumą atkurti žvejybos išteklius ir subalansuoti žvejybos pastangas. Šio straipsnio tikslas - pasiūlyti žvejybos teisių valdymo modelį, leidžiantį kryptingai spręsti Lietuvos žvejybos sektoriaus problemas. I...

View details

STAMBIUJU IR SMULKIUJU ŽEMĖS UKIO GAMINTOJU VEIKLOS FINANSAVIMO POVEIKIS INVESTAVIMUI IR VEIKLOS REZULTATAMS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Management Theory & Studies for Rural Business & Infrastructure Development. 2012, Vol. 32 Issue 3, p69-80. 12p. 5 Charts, 4 Graphs.

Abstract:Žemes ūkis - rizikinga gamybos sritis, tačiau jos produkcija yra gyvybiškai svarbi. Daugelis šaliu, iš ju ir Lietuva, ypač daug demesio skiria žemes ūki palaikyti finansiškai. Vykdomos progra-mos žemes ūkio produkcijos gamintoju palaikymui, tačiau nera...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored