scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance"

1 - 10 of 1 results for
 "finance"
Results per page:

KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ SAĞLIK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÜLKELERİN GELİR SEVİYELERİNE GÖRE BİR KARŞILAŞTIRMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Faculty of Political Science. Mar2013, Vol. 48, p113-133. 21p.

Abstract:Bu çalışma kamu sağlık harcamalarının ülkelerin sağlık göstergelerini iyileştirmekteki etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla veri elde edilebilir tüm dünya örneklemi ile yatay kesit regresyonlar yürütülmüş ve kamu sağlık harcamalarının çocuk...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored