scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "finance and accounting"

1 - 10 of 821,172 results for
 "finance and accounting"
Results per page:

Definitions and accounting of climate finance: between divergence and constructive ambiguity.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Climate Policy (Earthscan). Jul2022, Vol. 22 Issue 6, p798-816. 19p.

Abstract:The Paris Agreement reaffirmed the commitment to provide USD 100 billion in international climate finance to developing countries by 2020, while COP26 agreed to set a new target by the end of 2024. However, in the absence of a clear, internationally ac...

View details

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARI: AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):World of Accounting Science. Jun2022, Vol. 24 Issue 2, p461-481. 21p.

Abstract:Çalışmada, muhasebe ve finans eğitimi veren akademisyenlerin Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) ile ilgili görüş ve farkındalıklarının anket yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bulgular katılımcıların genel olarak FFMS hakkında bilgilerinin ...

View details

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARDI 8 (FFMS 8 İCARE VE İCARE MÜNTEHİYE BİTTEMLİK) ÇERÇEVESİNDE FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):World of Accounting Science. Dec2021, Vol. 23 Issue 4, p693-710. 18p.

Abstract:Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 2019 yılında Faizsiz Finans Muhasebe Standartları (FFMS) yayınlanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, "FFMS 8 İcare ve İcare Müntehiye Bittemlik" standardı çerçevesinde finansal kiralama...

View details

دوس هظم محاسبت الخكاليف في جششيذ إلاهفاق العام وجحليم أهذاف املواصهت - دساست ميذاهيت علي وصاسة املاليت والاكخصاد واللوي العاملت والًت الىيل ألابيض.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Research in Finance & Accounting. 2021, Vol. 6 Issue 2, p1-19. 19p.

Abstract:تهدف هره الدزاطت بلى بؿهاز دوز هـم مداطبت الخيالُف في جسشُد ؤلاهفاق اللام وجدلُم ؤهداف اإلاىاشهت ، مً احل اهجاش مخؼلباث الدزاطت فللد اكخمدث الدزاطت كلى ألاطلىب اإلاُداوي اطخخدمذ الاطدباهت وىطُلت لجمم البُاهاث هما جم اطخخدام ألادواث وألاطالُب ؤلاخصاثُت ...

View details

FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARI VE TMS/TFRS KARŞISINDAKİ DURUMU.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Management Economics & Business / Uluslararasi Yönetim Iktisat ve Isletme Dergisi. 2021, Vol. 17 Issue 2, p331-352. 22p.

Abstract:Dini hassasiyetleri gereği, faizi reddeden İslami kesimin elindeki fonların ekonomiye kazandırılabilmesi için uluslararası ölçekte faizsiz finans sistemi oluşturulmuştur. İslami kuralları esas alan ve yatırımcılara alternatif finansman türleri sağlayan...

View details

Decentralized Finance & Accounting - Implications, Considerations, and Opportunities for Development.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Journal of Digital Accounting Research. 2021, Vol. 21, p129-153. 25p.

Abstract:The blockchain and cryptoasset sector, since coming to the attention of the mainstream business and financial markets during the bitcoin bull run of 2017, continues to accelerate and evolve rapidly. Decentralized finance (DeFi), a new iteration of what...

View details

Determinants of the Quality of Financial Statements With Accounting Information System as Intervening Variables

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting, Vol 3, Iss 1 (2022)

Abstract:The objective..of this study is to prove empirically the influence.of leadership, organizational.culture, and.human resource competence on the.quality of financial reports which was mediated by accounting information systems. This study applied purposi...

View details

TFRS/TMS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS VE FAİZSİZ FİNANS MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA GERÇEĞE UYGUN DEĞER KAVRAMI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences. haz2021, Vol. 43 Issue 1, p21-41. 21p.

Abstract:Finansal tablolar işletme paydaşlarına bir işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler sunar. Finansal tabloların, bu tablolardan yararlananlara doğru, gerçeğe uygun ve faydalı bilgilerin sunması beklenir. Etkin bir finansal rap...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored