scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "forsvar"

1 - 6 of 6 results for
 "forsvar"
Results per page:

Militæraktivisme: Uklare definisjoner og politisk slagside

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 79, Iss 2, Pp 166-172 (2021)

Authors:

Abstract: I en fersk Fokus-spalte i Internasjonal Politikk diskuteres begrepet «militæraktivisme» i en skandinavisk kontekst. Dessverre lider flere av bidragene av en uklar og dels politisert bruk av begrepet. Militæraktivisme sidestilles i det store med interna...

Spin-off av EØS? Norge og europeisk utenriks-, sikkerhets- og forsvarssamarbeid

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 77, Iss 4, Pp 378-387 (2019)

Abstract: Norge har samarbeidet tett med EU om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk siden slutten av 1990-tallet. Det er naturlig å se på dette samarbeidet som supplement til – eller spin-off av – EØS-avtalen. Når dette feltet nå er i endring med nye ambis...

Inn i gråsonen: avskrekking som forsvar av cyberspace?

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 77, Iss 3, Pp 288-295 (2019)

Abstract: Selv om det kan hevdes at de ulike elementene som utgjør cyberoperasjoner – undergraving, sabotasje, manipulering, tyveri og desinformasjon – ikke er noe nytt, sprer de seg i dag med en hastighet og i et omfang som er uten historisk sidestykke. Cybersi...

Iver B. Neumann, forsvarsdebatt og fagtradisjon – kritiker, rabulist og nybrottsmann

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 77, Iss 2, Pp 133-139 (2019)

Authors:

Abstract: Identity, power and social structures are central topics in Iver B. Neumann’s rich authorship and contributions to Norwegian and international scholarly and political debates. This article focuses on Neumann’s contributions to the study of and discours...

NATOs byrdefordelingsdebatt og norske alliansebidrag

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Internasjonal Politikk, Vol 77, Iss 1, Pp 71-83 (2019)

Authors:

Abstract: Denne artikkelen redegjør for hva som har drevet og preget NATOs byrdefordelingsdebatt siden alliansen ble opprettet, og drøfter hvordan Norge har bidratt til byrdedelingen og hva det har hatt å si for norsk anseelse som alliert. Det argumenteres for a...

«I dag, i fredstid, kreves det atter offervilje fra våre flygere»

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Arbeiderhistorie, Vol 23, Pp 167-187 (2019)

Authors:

Abstract: På 1950-tallet forberedte Luftforsvaret seg på en krig som kunne komme når som helst. Øvelser og beredskap førte til en meget hektisk aktivitet ved de norske skvadronene. De norske militærflygerne var innforstått med at de når som helst risikerte å måt...

sponsored