scroll to top
0

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Advanced Search Results For "gospodarski pojas"

1 - 10 of 10 results for
 "gospodarski pojas"
Results per page:

Koncept jedinstvene morske granice i rješavanje spora o razgraničenju u Crnome moru : Rumunjska – Ukrajina

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 53, Iss 168, Pp 1-40 (2014)

Abstract: Novija sudska praksa potvrđuje tendenciju razgraničenja epikontinentskih i gospodarskih pojaseva između država čije obale leže sučelice ili međusobno graniče jedinstvenom morskom granicom. Utvrđivanje takve zajedničke granične crte, koju su u postup...

View details

Konsolidacija pravnih načela o razgraničenjima morskih prostora i slovenska 'Bijela knjiga' iz 2006. godine

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 46, Iss 161, Pp 13-39 (2007)

Abstract: Arbitražna presuda izrečena u 2006. godini izlaže, između ostaloga, sintezu pravila iz prijašnjih međunarodnih sudskih i arbitražnih presuda o razgraničenjima na moru. U tome aspektu ona će biti od koristi svim državama koje u dobroj vjeri pregovaraju ...

View details

Jurisdikcija obalne države u pogledu zaštite i očuvanja morskog okoliša u gospodarskom pojasu

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 43, Iss 158, Pp 213-226 (2004)

Abstract: U članku se razmatraju prava i dužnosti koje obalnoj državi u gospodarskom pojasu daje Konvencija UN-a o pravu mora iz 1982. godine radi zaštite i očuvanja morskog okoliša. Iako u tom morskom prostoru sve države uživaju slobodu plovidbe, radi sprječava...

View details

Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 47, Iss 162, Pp 109-134 (2008)

Abstract: U svibnju 2007. godine usvojena je Međunarodna konvencija o uklanjanju podrtina. Propisivanjem prvog sustava unificiranih međunarodnih pravila kojima je cilj osigurati žurno i efikasno uklanjanje opasnih podrtina lociranih izvan teritorijalnog mora. Ko...

View details

Prava trećih država u gospodarskom pojasu obalne države

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 42, Iss 157, Pp 85-107 (2003)

Abstract: Predmet ovoga rada je analiza prava koja u gospodarskom pojasu obalne države mogu ostvarivati sve obalne i neobalne države. uz detaljan prikaz pravnog uređenja materije u odredbama Konvencije o pravu mora iz 1982., razmatraju se i vladajuća gledišta me...

View details

Teritorijalna primjena međunarodnog sustava odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine u državama koje nisu proglasile gospodarski pojas

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Poredbeno Pomorsko Pravo, Vol 40, Iss 155, Pp 71-82 (2001)

Authors:

Abstract: U radu se izlaže problem teritorijalne primjene Međunarodne konvencije o građanskoj odgovornosti za štetu zbog onečišćenja uljem iz 1992. godine (Konvencija o odgovornosti iz 1992.) i Međunarodne konvencije o osnivanju Međunarodnog fonda za naknadu šte...

View details

Maritime areas of the Republic of Croatia in its 1994 Maritime Code

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uporedno pomorsko pravo, Vol 38, Iss 149-152, Pp 11-30 (1996)

Abstract: A review of the laws of the former Yugoslav Federation related to its maritime areas since 1948 is followed by a presentation of the contents of the Part Two of the Croatian Maritime Code of 1994, concerning: internal waters, territorial sea, exclusive...

View details

O granicama na prostorima mora, morskog dna i podzemlja

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uporedno pomorsko pravo, Vol 33, Iss 131-132, Pp 175-214 (1991)

Abstract: Raspravlja se o vanjskim granicama pojedinih morskih prostora, te o njihovu razgraničenju: bočnom (lateralnom) crtom, ili između obala što leže sučelice. Pitanje mogućnosti postojanja univerzalno primjenjivih pravnih pravila čija primjena dovodi do pre...

View details

Režimi plovidbe tjesnacima u Jadranskom moru prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora iz 1982.

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uporedno pomorsko pravo, Vol 32, Iss 125-126, Pp 5-12 (1990)

Abstract: U članku se izlaže o režimima prolaska tjesnacima prema novoj Konvenciji UN o pravu mora. Odredbe o tjesnacima, sadržane u Konvenciji, vrlo su aktualne za našu zemlju jer važni plovidbeni putovi prolaze u središnjem Jadranu tjesnacima smještenima u ter...

View details

Treba li proglasiti gospodarski pojas u Jadranskom moru

Publication Type: Academic Journal

Source(s): Uporedno pomorsko pravo, Vol 31, Iss 121, Pp 83-96 (1989)

Abstract: Objašnjava se ukratko režim ovog novog instituta općeg običajnog prava mora, te suverena prava i jurisdikcija koje bi Jugoslavija stekla u tom novom prostoru. Izlažu se i neki prijedlozi o načinima toga proglašenja, te o mjerama i aktima koji bi to pr...

View details
sponsored