scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 44 results for
 "human rights"
Results per page:

ODGOVOR DRŽAVE NA BOLEST COVID-19: NA PRIMJERIMA HRVATSKE I SRBIJE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2020, Vol. 36 Issue 3/4, p69-90. 22p.

Abstract:Given the current pandemic coronavirus, the paper analyzes the state’s response to the disease caused by the virus (COVID-19) from the standpoint of two neighbouring countries i.e. the Republic of Croatia and the Republic of Serbia. Special attention...

View details

THE TWENTY-FIRST CENTURY - THE BEGINNING OF A NEW ERA IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF PERSONS WITH MENTAL HEALTH DISABILITIES.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2020, Vol. 36 Issue 1, p27-45. 19p.

Abstract:U radu se analizira odredba čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te njezin utjecaj na položaj osoba s duševnim smetnjama. Nova koncepcija poslovne sposobnosti sadržana u čl. 12. trebala bi osigurati da temeljna ljudska prava osoba s dušev...

View details

INTERNAL SUPERVISION OF THE ACTIVITIES OF AN ASSOCIATION1.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2019, Vol. 35 Issue 3/4, p63-82. 20p.

Abstract:Autor u radu, prvi put u našoj doktrini, analizira institut unutarnjeg nadzora nad radom udruge iz Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014, 70/2017, 98/2019). Cilj rada je izvršiti normativnu evaluaciju instituta koji stoji na raspolaganju član...

View details

VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND INTEGRATED CHILD PROTECTION SYSTEMS IN THE EUROPEAN UNION.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2019, Vol. 35 Issue 1, p33-52. 20p.

Abstract:U skladu s međunarodnim i europskim instrumentima i standardima za zaštitu ljudskih prava, države članice Europske unije su obvezne zaštiti djecu od svih oblika nasilja. Uspostava holističkog sustava za zaštitu djece je ujedno glavna obveza svake držav...

View details

DEROGIRANJE LJUDSKIH PRAVA U VANREDNOM STANJU - SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2016, Vol. 32 Issue 3, p201-211. 11p.

Abstract:Ključni segment, odnosno elemenat, ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini jesu ljudska prava i njihova zaštita. Član II. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i Aneks I. na Ustav Bosne i Hercegovine navode impozantnu listu ljudskih prava i međunarodnih instr...

View details

Los derechos humanos y el internacionalismo en el movimiento lésbico-gay mexicano, 1979-1991.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Debate Feminista. 2016, Vol. 52, p72-89. 18p.

Abstract:Desde os anos 1970, as organizações LGBT mexicanas tem procurado do Estado o reconhecimento dos seus direitos civis e políticos como direitos humanos. As estratégias implementadas são dependentes do contexto político da época em questão. Na década de 1...

View details

THE CONCEPT OF “DIGNITY” IN JURISPRUDENCE OF THE CROATIAN CONSTITUTIONAL COURT: A EUROPEAN PERSPECTIVE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2020, Vol. 36 Issue 2, p101-142. 42p.

Abstract:Rad analizira normativnu supstancu i funkcije, tj. uloge koje pravni koncept (ljudskog) dostojanstva zauzima u praksi Ustavnog sud Republike Hrvatske. Kroz fokus i raspravu o ova dva aspekta (supstantivnom i funkcionalnom), praksa Ustavnog suda uspoređ...

View details

UNSUSTAINABLE DEVELOPMENT VERSUS THE HUMAN RIGHT TO SUBSISTENCE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2015, Vol. 31 Issue 2, p9-28. 20p.

Abstract:Nije dovoljno razumjeti i prihvatiti činjenicu da su najopasniji problemi s kojima se čovječanstvo mora suočiti oni globalni i da je stoga njihovo sprječavanje i smanjivanje moguće samo koordiniranim transnacionalnim naporima. Pravo na razvoj kao ljuds...

View details

OD RIMSKOGA SUPERFICIESA DO PRAVA GRADENJA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2013, Vol. 29 Issue 1, p121-136. 16p.

Abstract:U radu se proucavaju ustanove rimskoga superficiesa i suvremenoga prava gra- denja. Pravo gradenja nesumnjivo ima podrijetlo u rimskom superficiesu koji je omogucavao imati odredena prava na zgradi izgradenoj na tudem zemlji-stu. I pravo gradenja omogu...

View details

TEMELJNI PRAVNI POJMOVI PO HOHFELDU: VAŽNOST, SMISAO, PRIJEVOD.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2013, Vol. 29 Issue 1, p7-19. 13p.

Abstract:Temeljni pravni pojmovi po Hohfeldu, i/ili predmeti na koje se ti pojmovi odnose, teorijski su važni zbog Hohfeldove tvrdnje da su ti pojmovi najmanji sastojci prava i zbog neodgovarajuće spoznaje njihove prirode uslijed neravnoteže logičkih i ontologi...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored