scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 2 results for
 "human rights"
Results per page:

THE CONCEPT OF “DIGNITY” IN JURISPRUDENCE OF THE CROATIAN CONSTITUTIONAL COURT: A EUROPEAN PERSPECTIVE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2020, Vol. 36 Issue 2, p101-142. 42p.

Abstract:Rad analizira normativnu supstancu i funkcije, tj. uloge koje pravni koncept (ljudskog) dostojanstva zauzima u praksi Ustavnog sud Republike Hrvatske. Kroz fokus i raspravu o ova dva aspekta (supstantivnom i funkcionalnom), praksa Ustavnog suda uspoređ...

View details

SUDSKA PRAKSA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U MATERIJI TERORIZMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2009, Vol. 25 Issue 3/4, p123-144. 22p.

Abstract:Postojanje sve većeg broja dokaza da u kontekstu borbe protiv terorizma države poduzimaju mjere koje nisu u skladu s odredbama Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno sa standardima ljudskih prava i sloboda, a što se ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored