scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 51 results for
 "human rights"
Results per page:

ODGOVOR DRŽAVE NA BOLEST COVID-19: NA PRIMJERIMA HRVATSKE I SRBIJE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2020, Vol. 36 Issue 3/4, p69-90. 22p.

Abstract:Given the current pandemic coronavirus, the paper analyzes the state’s response to the disease caused by the virus (COVID-19) from the standpoint of two neighbouring countries i.e. the Republic of Croatia and the Republic of Serbia. Special attention...

View details

THE TWENTY-FIRST CENTURY - THE BEGINNING OF A NEW ERA IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF PERSONS WITH MENTAL HEALTH DISABILITIES.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2020, Vol. 36 Issue 1, p27-45. 19p.

Abstract:U radu se analizira odredba čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom te njezin utjecaj na položaj osoba s duševnim smetnjama. Nova koncepcija poslovne sposobnosti sadržana u čl. 12. trebala bi osigurati da temeljna ljudska prava osoba s dušev...

View details

INTERNAL SUPERVISION OF THE ACTIVITIES OF AN ASSOCIATION1.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2019, Vol. 35 Issue 3/4, p63-82. 20p.

Abstract:Autor u radu, prvi put u našoj doktrini, analizira institut unutarnjeg nadzora nad radom udruge iz Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014, 70/2017, 98/2019). Cilj rada je izvršiti normativnu evaluaciju instituta koji stoji na raspolaganju član...

View details

VIOLENCE AGAINST CHILDREN AND INTEGRATED CHILD PROTECTION SYSTEMS IN THE EUROPEAN UNION.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2019, Vol. 35 Issue 1, p33-52. 20p.

Abstract:U skladu s međunarodnim i europskim instrumentima i standardima za zaštitu ljudskih prava, države članice Europske unije su obvezne zaštiti djecu od svih oblika nasilja. Uspostava holističkog sustava za zaštitu djece je ujedno glavna obveza svake držav...

View details

THE TWENTY-FIRST CENTURY – THE BEGINNING OF A NEW ERA IN THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS OF PERSONS WITH MENTAL HEALTH DISABILITIES

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik, Vol 36, Iss 1, Pp 27-45 (2020)

Abstract:The paper analyses Art. 12 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its implications for the position of persons with mental disabilities. The new concept of legal capacity contained in Art. 12 should ensure that fundamental hum...

View details

DEROGIRANJE LJUDSKIH PRAVA U VANREDNOM STANJU - SLUČAJ BOSNE I HERCEGOVINE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2016, Vol. 32 Issue 3, p201-211. 11p.

Abstract:Ključni segment, odnosno elemenat, ustavnog poretka u Bosni i Hercegovini jesu ljudska prava i njihova zaštita. Član II. Ustava Bosne i Hercegovine, kao i Aneks I. na Ustav Bosne i Hercegovine navode impozantnu listu ljudskih prava i međunarodnih instr...

View details

INTERNAL SUPERVISION OF THE ACTIVITIES OF AN ASSOCIATION

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik, Vol 35, Iss 3-4, Pp 63-82 (2019)

Abstract:The author, for the first time in our doctrine, analyses the institute of the internal supervision of the activities of an association as defined in the Law on Associations (Official Gazette No. 74/2014, 70/2017, 98/2019). The aim of the paper is to co...

View details

THE CHILD IN A CHILD: CHILD MARRIAGE AND LOST IDENTITY IN SOUTHERN AFRICA

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik, Vol 35, Iss 1, Pp 53-73 (2019)

Abstract:In most communities in sub-Saharan Africa, the definition of a child is culturally, politically, and socially unspecific and varied. The variance in meanings ascribed to a child is evident in legislative definitions, especially on the issue of child ma...

View details

UNSUSTAINABLE DEVELOPMENT VERSUS THE HUMAN RIGHT TO SUBSISTENCE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2015, Vol. 31 Issue 2, p9-28. 20p.

Abstract:Nije dovoljno razumjeti i prihvatiti činjenicu da su najopasniji problemi s kojima se čovječanstvo mora suočiti oni globalni i da je stoga njihovo sprječavanje i smanjivanje moguće samo koordiniranim transnacionalnim naporima. Pravo na razvoj kao ljuds...

View details

OD RIMSKOGA SUPERFICIESA DO PRAVA GRADENJA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2013, Vol. 29 Issue 1, p121-136. 16p.

Abstract:U radu se proucavaju ustanove rimskoga superficiesa i suvremenoga prava gra- denja. Pravo gradenja nesumnjivo ima podrijetlo u rimskom superficiesu koji je omogucavao imati odredena prava na zgradi izgradenoj na tudem zemlji-stu. I pravo gradenja omogu...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored