scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "human rights"

1 - 10 of 228 results for
 "human rights"
Results per page:

NEAPYKANTOS KURSTYMO KVALIFIKAVIMAS TARPTAUTINĖJE IR NACIONALINĖJE PRAKTIKOJE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Jurisprudencija. 2021, Vol. 28 Issue 2, p405-429. 25p.

Abstract:Nors EŽTT ne kartą pabrėžė saviraiškos laisvės svarbą demokratinėje visuomenėje, tačiau ši laisvė turi būti suderinama su asmenų teise būti apsaugotiems nuo neapykantos kurstymo. Ieškant pusiausvyros tarp šių dviejų, itin svarbių, žmogaus teisių apsaug...

View details

ŽALIOJI PASAULĖŽIŪRA IR APLINKOSAUGINĖS ŽMOGAUS TEISĖS KAIP SOCIALINIO DARBO GALIMYBĖS KURTI TVARIĄ APLINKĄ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Bridges / Tiltai. 2020, Vol. 85 Issue 2, p6-63. 58p.

Abstract:Straipsnyje aptariami du galimi aplinkosaugos ir socialinio darbo sankirtos laukai: žaliojo socialinio darbo konceptas bei aplinkosaugos ir žmogaus teisių sąsajos. Kartu siekiama atverti šią aktualią socialinio darbo erdvę diskusijoms ir tolesniems tyr...

View details

Participation of the Polish Parliament in the Execution of Judgments of the European Court of Human Rights*

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Teisė, Vol 123 (2022)

Abstract:The main aim of this paper is to present the role of parliament in the process of implementation of European Court of Human Rights (ECHR) judgments in Poland. Firstly, the structure of the Polish parliament and the activity of two parliamentary committ...

View details

Saugios ugdymo(si) aplinkos LGBT+ mokiniams kūrimas: principai ir galimybės.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Educational Psychology / Ugdymo psichologija. 2018, Vol. 29, p75-87. 13p.

Abstract:Lietuvos ugdymo(si) įstaigose mes dar neturime tradicijos, žodyno ir ne visada turime pakankamai noro kalbėti apie LGBT+ asmenų poreikius, patiriamus sunkumus bei sunkumų sprendimus. Nepaisant to, kad kone kiekvienas Lietuvos pilietis turi nuomonę apie...

View details

HUMAN RIGHT TO TECHNOLOGICAL PROGRESS AS THE RIGHT TO HEALTH: CHALLENGES OF BRAIN-COMPUTER INTERFACES

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Jurisprudencija, Vol 29, Iss 1 (2022)

Abstract:The human right to technological developments constitutes a significant part of the right to health, in particular when standard treatment of individuals is ineffective. Therapy involving brain-computer interfaces is an area of technological progress t...

View details

Kristupo Kolumbo mitologija ir Amerikos atradimo 500-ojo jubiliejaus minėjimas.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Academiae Artium Vilnensis. 2021, Issue 100, p112-136. 25p.

Abstract:Viena labiausiai užkariavimų istorijoje mistifikuotų asmenybių - Kristupas Kolumbas (it. Cristoforo Colombo), jūrininkas iš Genujos, tradiciškai vadinamas „Amerikos atradėju". Istorinis šios asmenybės vertinimas per daugiau kaip 500 metų pasikeitė ne v...

View details

The Right to Mental Health During the COVID-19 Pandemic

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Psichologija, Vol 64 (2021)

Abstract:The relationship between mental health and human rights is integral and interdependent. There are clinical, social and economic reasons, as well as moral and legal obligations to advance mental health care as fundamental to human rights. Significant co...

View details

Michał Kaziów: the Way to Independence of the Blind Writer in the Context of Selected Issues of Narrative Medicine and Human Rights

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Respectus Philologicus, Iss 40 (45) (2021)

Abstract:The article undertakes constructive reflection on the loss of human health in the context of the issue of disability, with an indication that it is a state of mind rather than actual, physical impotence. The main subject of considerations is the attitu...

View details

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ KONVENCIJOS TEIKIAMA APSAUGA -- OAZĖ PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS EUROPOJE?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Jurisprudencija. 2013, Vol. 20 Issue 3, p855-899. 45p.

Abstract:Nors Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija tiesiogiai negina prieglobsčio prašytojų teisių, Europos Žmogaus Teisių Teismas priėmė nemažai sprendimų, kuriuose konstatuojami tokių asmenų teisių pažeidimai. Tuo pat metu vystosi ir Euro...

View details

EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMAS - KONSTITUCINĖ JUSTICIJA PRIEŠ INDIVIDUALIĄ?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Jurisprudencija. 2014, Vol. 21 Issue 2, p373-398. 26p.

Abstract:Europos Žmogaus Teisių Teismas kaip sėkmingiausias individualios justicijos garantas pasaulyje susiduria su rimtomis krūvio problemomis. Teismo veik¬los reformos yra neišvengiamos, bet jų pasekmės individualiems pareiškėjams dar nėra visiškai aiškios. ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored