scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "informatyzacja"

1 - 10 of 4 results for
 "informatyzacja"
Results per page:

Zmiany w polskim sądownictwie administracyjnym (zagadnienia wybrane)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica, Vol 98, Pp 253-272 (2022)

Abstract:Opracowanie przedstawia zarys historii sądownictwa administracyjnego w Polsce oraz aktualne kierunki zmian, którym podlega. Wskazano, w szczególności, na ewolucję zakresu kognicji sądów administracyjnych, postępujący proces informatyzacji i dyskusję na...

View details

Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archeion, Vol 122, Pp 281-309 (2021)

Abstract:Artykuł zawiera podsumowanie efektów badań przeprowadzonych w ramach realizacji grantu pt. „Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej”. Celem projektu była analiza i ocena dotychczasow...

View details

Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archeion, Vol 122, Pp 310-336 (2021)

Abstract:Artykuł powstał w oparciu o badania przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii COVID-19 na informatyzację biurowości w administracji publicznej”, a jego głównym celem było określenie roli i znaczenia wykor...

View details

Innowacje edukacyjne Stowarzyszenia Oświatowego Sycyna

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Vol 107, Iss 4, Pp 29-39 (2019)

Abstract:Przedstawiono innowacje edukacyjne, swoiste eksperymenty pedagogiczne, dokumentacje dwudziestoletniej, wielokierunkowej działalności organizacji społecznej w gnieździe rodzinnym Jana Kochanowskiego – Sycynie z oddziaływaniem w gminie Zwoleń, powiecie ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored