scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "inter-"

1 - 10 of 3 results for
 "inter-"
Results per page:

Ei saa me läbi “Pragmaatika” korpuseta. Korpuspragmaatika ja pragmaatikakorpus

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Mäetagused, Vol 81, Pp 161-176 (2021)

Abstract:Within the project “Pragmatics above grammar: Subjectivity and intersubjectivity in Estonian registers and text types” (PRG341) we are studying the expression of subjectivity and intersubjectivity in different written and spoken registers of modern Est...

View details

Seoseid puistu juurdekasvu ja koosseisu vahel hariliku männi (Pinus sylvestris L.) enamusega segametsades / Relationships between stand volume growth and composition in mixed stands dominated by Scots Pine (Pinus sylvestris L.)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Metsanduslikud Uurimused, Vol 54, Iss 1, Pp 18-27 (2011)

Abstract:Relationships between the volume growth of mixed stands and their species composition were analyzed in order to examine the so-called “mixture effect” on stand productivity. The influence of co-species was studied using multiple linear regression analy...

View details

Episteemilistest modaalpartiklitest eesti kirjakeeles

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Eesti ja Soome-ugri Keeleteaduse Ajakiri, Vol 4, Iss 1 (2013)

Abstract:Artikli eesmärgiks on kirjeldada mõningate episteemiliste, tõeväärtushinnangut kandvate modaalpartiklite kujunemist ja kasutamist eesti (kirja)keeles. Täpsema vaatluse all on sõnad nagu kahtlemata, loomulikult, põhimõtteliselt ja tegelikult, mis on pea...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored