scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "inter-"

1 - 10 of 2 results for
 "inter-"
Results per page:

Studying Time through Visual Research Methods: Development of Dialogical Photo-Interview Method

Publication Type:Academic Journal

Source(s):VAKKI Publications, Vol 9, Pp 132-146 (2018)

Abstract:Visuaalisten tutkimusmenetelmien käyttö on levinnyt 2000-luvulla yhteiskuntatieteellisestä etnografisesta tutkimuksesta monille muille tieteenaloille, joissa ollaan kiinnostuneita yksilöiden kokemuksista, tunteista ja muistoista tai organisaatiotason ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored