scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "inter-"

1 - 10 of 7 results for
 "inter-"
Results per page:

Interprofessional collaboration in a municipal 24-hour rehabilitation unit. A qualitative study of the professionals' experiences

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Fysioterapeuten, Vol 88, Iss 6, Pp 16-21 (2021)

Abstract:Purpose: To investigate how interprofessional collaboration is developed in a municipal 24-hour rehabilitation unit. Design, material and method: Single case study. The empirical material is conducted using focus group interview. The focus group inc...

View details

Studying Time through Visual Research Methods: Development of Dialogical Photo-Interview Method

Publication Type:Academic Journal

Source(s):VAKKI Publications, Vol 9, Pp 132-146 (2018)

Abstract:Visuaalisten tutkimusmenetelmien käyttö on levinnyt 2000-luvulla yhteiskuntatieteellisestä etnografisesta tutkimuksesta monille muille tieteenaloille, joissa ollaan kiinnostuneita yksilöiden kokemuksista, tunteista ja muistoista tai organisaatiotason ...

View details

Måling av sensorreliabilitet ved vurdering av norskprøve i skriftlig framstilling

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Acta Didactica Norge, Vol 12, Iss 4 (2018)

Abstract:Sensorer vurderer skriftlige tekster ulikt, og menneskelig sensur er en utfordring for prøvers reliabilitet. Dette er en utfordring som Kompetanse Norge må ta høyde for i arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre Norskprøven for voksne innvandrere. Denn...

View details

Samstämmighet i lärares bedömning av nationella prov i läsförståelse

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Nordic Journal of Literacy Research, Vol 2, Iss 0, Pp 1-18 (2016)

Abstract:Tillförlitlighet i bedömning är en avgörande komponent i varje testprogram där testtagares resultat bygger på bedömares tolkningar utifrån en bedömningsskala eller en bedömningsguide. Utförliga svar på öppna uppgifter bedöms exempelvis sällan som antin...

View details

Good quality of presence in the workplace – charateristics and preconditions

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Fysioterapeuten, Vol 81, Iss 11, Pp 18-23 (2014)

Abstract:Purpose: Presence at work may cover more than just physical presence. From this starting point, this study investigates what factors promote a sense of good presence in the workplace. This paper may contribute to the debate about absence and presence i...

View details

Physiotherapy discharge summaries - diversity concerning function and usefulness

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Fysioterapeuten, Vol 81, Iss 9, Pp 40-44 (2014)

Abstract:Purpose: Investigate the usefulness of physiotherapy hospital discharge summaries for physiotherapists working in primary healthcare. Material: This study was carried out with six physiotherapists from primary healthcare in an area limited geographica...

View details

Om vurdering av essaybesvarelser i høyere utdanning – en studie av vurderer-reliabilitet

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Uniped, Vol 34, Pp 17-33 (2011)

Abstract:En analyse av vurderer-reliabiliteten når det gjaldt å karaktersette studenters innleverte essays, avdekket forskjeller mellom de to sensorene som oversteg to trinn på en sekstrinnsskala. For videre analyse ble det valgt ut et begrenset antall av de vu...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored