scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 6 results for
 "international organizations"
Results per page:

RECONSIDERING THE TERRITORIALITY. CHALLENGES OF GLOBAL GOVERNANCE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2015, Vol. 31 Issue 1, p31-45. 15p.

Abstract:Posljednjih nekoliko desetljeća osporava se da teritorij predstavlja jedini temelj za formiranje ljudskih zajednica. Opseg moralnih obaveza i odgovornosti morao bi se ponovno definirati budući da je u doba globalizacije glavni izvor prednosti upravo od...

View details

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA IZMEĐU GLOBALNE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I SPECIJALIZIRANE USTANOVE ZA UREĐENJE MEĐUNARODNE TRGOVINE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2010, Vol. 26 Issue 3/4, p165-200. 36p.

Abstract:U radu se predstavlja Svjetska trgovinska organizacija kao globalna međunarodna organizacija koja uređuje međunarodnu trgovinu, otklanjajući postojeće barijere, štiti intelektualno vlasništvo i uređuje sporove povodom akata ili postupaka država članica...

View details

LUKE UNUTARNJIH VODA I PRAVNI STATUS ZEMLJIŠTA UNUTAR LUČKOG PODRUČJA -- NEDOREČENOST ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2008, Vol. 24 Issue 2, p21-47. 27p.

Abstract:Napredak svake države ovisi o njezinoj povezanosti s ostalim zemljama. Ovdje se ne misli samo na političku povezanost kroz rad brojnih međunarodnih organizacija nego i na stvarnu povezanost kopnom, zrakom, morima odnosno rijekama. Razvijen promet unuta...

View details

POVIJESNI RAZVOJ PRAVA NA SAMOODREĐENJE IZMEĐU DVA RATA – LENJIN VS. WILSON.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2021, Vol. 37 Issue 3/4, p225-241. 17p.

Abstract:Okončanje dvaju velikih svjetskih ratova i nestajanje dotadašnjih političkih režima rezultirali su stvaranjem novih država u međunarodnom poretku. Raspadom višenacionalnih država i buđenjem nacionalne svijesti počinju se javljati težnje naroda za vlast...

View details

"Dobra uprava " kao upravna doktrina u Europskoj uniji.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2012, Vol. 28 Issue 2, p23-37. 15p.

Abstract:Der Gegenstand dieser Arbeit ist die Analyse des Begriffs "Gute Verwaltung" in der Europäischen Union. In der Arbeit wird die Entstehung und die Entwicklung des Begriffs "gute Verwaltung" in den Urkunden verschiedener internationaler Organisationen ana...

View details

ZAKON O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pravni Vjesnik. 2010, Vol. 26 Issue 1, p135-146. 12p.

Abstract:Sigurnosna zaštita luka i brodova je svjetski problem. Direktnije je to briga Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i Međunarodne organizacije rada (MOR-a, ILO, ITO) i država članica tih organizacija. Zbog toga, su doneseni međunarodni dokumenti, međ...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored