scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 28 results for
 "international organizations"
Results per page:

ODGOVORNOST ZA UNIŠTAVANJE SRPSKE NACIONALNE BAŠTINE TOKOM MEĐUNARODOG MANDATA NA KiM.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2021, Vol. 18 Issue 4, p303-322. 20p.

Abstract:Nakon prestanka jednostranog oružanog napada Severnoatlantskog ugovornog saveza, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjеnih nacija, na SR Jugoslaviju, u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija je uveden međunarodni pravni poredak, pod okriljem Saveta bez...

View details

NSTITUCIONALNI MEHANIZAM EVROPSKE UNIJE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2021, Vol. 18 Issue 4, p251-268. 18p.

Abstract:Rad je posvećen institucijama Evropske unije kao ključnim elementima njenog međunarodnopravnog subjektiviteta. Evropska unija, kao jedna od najvažnijih regionalnih međunarodnih organizacija, u okviru svog funkcionisanja ima veliki broj političkih, save...

View details

SPUFING U CIVILNOJ AVIJACIJI: BEZBEDNOSNOST I SIGURNOSNOST GPS/GNSS I ADS-B SISTEMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2021, Vol. 18 Issue 3, p281-305. 25p.

Abstract:Avio sistemi koji se oslanjaju na tehnologiju satelitskog pozicioniranja poput GNSS i ADS-B, mogu biti meta spufing napada − sofisticiranog i veoma opasnog oblika radio-frekvencijskih interferencija u kome se u prijemnik “žrtve” ubacuju lažni signali u...

View details

MATERIJALNO-PRAVNI I PROCESNO-PRAVNI ASPEKTI KORELATIVNOG DJELOVANJA SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE I MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA KAO MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Anali Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici. 2021, Vol. 14 Issue 27, p13-35. 23p.

Abstract:U radu se, koji je podijeljen na dva međusobno povezana dijela, jedan predstavlja uvod u drugi, analiziraju međunarodne vladine organizacije kao subjekti međunarodnoga prava. Autori daju njihovo osnovno pojmovno određenje, temeljne postavke njihova dje...

View details

Suton međunarodnog liberalnog poretka, dijalektika političke mehanike i novi Vestfalski sistem za 21. vek.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Politicka Misao: Croatian Political Science Review. 2021, Vol. 58 Issue 1, p103-126. 24p.

Abstract:Autori ovog rada nude pregled i analizu uspona i pada međunarodnog liberalnog poretka koji je nastao nakon okončanja Hladnog rata i uspona moći Sjedinjenih Američkih Država. Spoljnopolitička agenda jedine posthladnoratovske supersile vođena je idejom s...

View details

MEDUNARODNE ORGANIZACIJE I NJIHOVA ULOGA SUBJEKTA MEDUNARODNOG JAVNOG PRAVA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2019, Vol. 16 Issue 3, p95-114. 20p.

Abstract:Rad nastoji da predoči sve bitne elemente i odlike međunarodnih organizacija kao jednih od najbitnijih činilaca današnjeg, savremenog međunarodnog prava. Takođe, u radu se teži da se ukaže na veliku ulogu koju danas u celokupnoj međunarodnoj zajednici ...

View details

Damage in International Law: Precondition For State and International Organization Responsibility?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Društvene i Humanističke Studije, Vol 6, Iss 3(16), Pp 381-408 (2021)

Abstract:The first chapter of the paper elaborates the question of whether one of the constitutive elements of the internationally wrongful act and a precondition for responsibility could be embodied in an existence of damage that has to be inflicted upon parti...

View details

DEJSTVO RATA I RATNOG STANJA NA MEĐUNARODNE ODNOSE DRŽAVA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2019, Vol. 16 Issue 2, p117-132. 16p.

Abstract:Rad se bavi dejstvom izbijanja rata odnosno ratnog stanja ne međunarodne odnose država. Prvo je dat kratak osvrt na razliku između rata kao faktičke i ratnog stanja kao pravne kategorije. Zatim je u okviru posebnih odeljaka razmotreno njihovo dejstvo n...

View details

SAJBER BEZBEDNOST U AVIJACIJI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Megatrend Review. 2019, Vol. 16 Issue 2, p39-55. 17p.

Abstract:U eri informacionih i komunikacionih tehnologija, funkcionisanje društva i privrede, pa tako i avio industrije, bazira se na međusobnom povezivanjuračunarskih sistema, koji se koriste za upravljanje raznim operacijama u vazduhoplovstvu. Ovo povezivanje...

View details

Problemi i izazovi upravljanja internetom na međunarodnom nivou. (Bosnian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Medunarodni Problemi; 2021, Vol. 73 Issue 2, p235-258, 24p

Abstract:Copyright of Medunarodni Problemi is the property of Institute of International Politics & Economics and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howev...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored