scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 88 results for
 "international organizations"
Results per page:

DNEVNA IZLOŽENOST VIBRACIJAMA U ŠUMARSTVU: RAZLIKA IZMEĐU RUČNE I RUČNO-STROJNE METODE ČIŠĆENJA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Sigurnost. 2020, Vol. 62 Issue 3, p265-274. 10p.

Abstract:Problem izloženosti štetnim vibracijama u šumarstvu javlja se s primjenom prvih motornih pila u sječi i izradi. Iako je rad s motornim pilama bio višestruko brži, produktivniji te fizički manje zahtjevan od ručnog obaranja, motorne pile emitirale su ve...

View details

NEDRŽAVNI AKTERI I ETIKA ME\UNARODNIH ODNOSA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Drustvena Istrazivanja. 2019, Vol. 28 Issue 4, p711-729. 19p.

Abstract:Cilj je ovoga rada istražiti ulogu nedržavnih aktera u oblikovanju etičkih načela za uređenje međunarodnih odnosa. Za razliku od drugih teorija koje kao glavne subjekte međunarodnih odnosa uzimaju države, u ovom radu razmatramo važnost perspektive nedr...

View details

Damage in International Law: Precondition For State and International Organization Responsibility?

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Društvene i Humanističke Studije, Vol 6, Iss 3(16), Pp 381-408 (2021)

Abstract:The first chapter of the paper elaborates the question of whether one of the constitutive elements of the internationally wrongful act and a precondition for responsibility could be embodied in an existence of damage that has to be inflicted upon parti...

View details

STATUS QUO DRŽAVA: UNIVERZALNO PRIMJENJIVA ILI POVIJESNO KONTINGENTNA KATEGORIJA? (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Anali Hrvatskog Politoloskog Drustva; 2021, Vol. 18 Issue 1, p257-278, 21p

Abstract:Copyright of Anali Hrvatskog Politoloskog Drustva is the property of Croatian Political Science Association and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission...

View details

Istočno pitanje kroz dalekoistočne oči: Japanski pogledi na ustanke u Hercegovini (1861-1878). (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Contributions / Prilozi; 2021, Issue 50, p77-99, 23p

Abstract:Copyright of Contributions / Prilozi is the property of Institute for History, University of Sarajevo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howe...

View details

NEVLADINE ORGANIZACIJE I POJAM ACTIO POPULARIS PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA. (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Croatian Annual of Criminal Law & Practice / Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu; 2021, Vol. 28 Issue 1, p93-115, 23p

Abstract:Copyright of Croatian Annual of Criminal Law & Practice / Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu is the property of Hrvatsko Udruzenje za Kaznene Znanosti i Praksu and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a lists...

View details

BINARIZACIJA VANJSKE POLITIKE: TKO JE IZGUBIO NESVRSTANE? (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Pregled; 2020, Vol. 61 Issue 3, p141-146, 6p

Abstract:Copyright of Pregled is the property of University of Sarajevo and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or emai...

View details

SUZBIJANJE MANIPULACIJE SPORTSKIM NATJECANJIMA PREMA KONVENCIJI VIJEĆA EUROPE CETS broj 215. (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Collected Papers of the Faculty of Law in Split; May2020, Vol. 57 Issue 2, p353-374, 22p

Abstract:Copyright of Collected Papers of the Faculty of Law in Split is the property of Split Faculty of Law and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. Howev...

View details

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U PRIPREMI PROPISA U HRVATSKOJ. (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu; 2020, Vol. 70 Issue 2/3, p407-444, 38p

Abstract:Copyright of Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu is the property of Sveuciliste u Zagrebu, Pravni Fakultet and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission....

View details

BOGATSTVO I TRAJNOST LJUDSKIH PRAVA U VRELIMA PRAVA (DOKUMENTIMA) MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA (100 GODINA MOR-A, 1919.-2019.). (Croatian)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci; 2020, Vol. 41 Issue 1, p293-312, 20p

Abstract:Copyright of Zbornik Pravnog Fakulteta Sveucilista u Rijeci is the property of Pravni fakultet Sveucilista u Rijeci and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written pe...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored