scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 3 results for
 "international organizations"
Results per page:

SADARBĪBAS AR CITĀM VALSTĪM IESPĒJU IZMANTOŠANA NOZIEGUMU ATKLĀŠANĀ LATVIJĀ.

Publication Type:Conference

Source(s):Proceedings of the International Scientific Conference of Daugavpils University / Daugavpils Universitates Starptautiskas Zinatniskas Konferences Materiali. 2014, Issue 56, p236-245. 10p.

Abstract:Nowadays safety hazards cover bigger and bigger scale and have more difficult level of complexity. Manifestations of organized crime, cyber-crime, drug crime, money laundering, human trafficking and other security threats have got a long cross-border n...

View details

ISO UN GMP KVALITĀTES SISTĒMU ATŠĶIRĪBU ANALĪZE.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Transport & Engineering. 2008, Vol. 29, p79-83. 5p.

Abstract:Veikta ISO un GMP kvalitātes nodrošināšanas sistēmu salīdzinošā analīze. Izpētītas šo sistēmu līdzības un fundamentālās atšėirības. Skaidrots brīvprātīgas un reglamentētas sfēras atbilstības novērtēšanas specifiskums. Pamatota farmaceitiskās rūpniecība...

View details

Biopolimēru attīstība un izmantošana.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Material Science (1691-3132). 2010, Issue 5, p77-81. 5p.

Abstract:Aizvien pieaugošā plastmasas ražošana un no plastmasas izgatavotu produktu lietošanas pieaugums rada plastmasas atkritumus milzīgos apjomos. Sintētiskās plastmasas ir stabilas bioloģiski aktīvās vidēs, kā arī tiek iegūtas no neatjaunojamiem dabas resur...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored