scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 182 results for
 "international organizations"
Results per page:

ICD-11 vs. ICD-10 - a review of updates and novelties introduced in the latest version of the WHO International Classification of Diseases.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Psychiatria polska [Psychiatr Pol] 2020 Feb 29; Vol. 54 (1), pp. 7-20. Date of Electronic Publication: 2020 Feb 29.

Abstract:In June 2018, WHO published the 11th edition of the International Classification of Diseases (ICD). The new edition introduced numerous changes. One of the most important was to rebuild the coding system and adapt ICD to digital use. A reconstruction o...

View details

Mental and behavioural disorders in the ICD-11: concepts, methodologies, and current status.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Psychiatria polska [Psychiatr Pol] 2017 Apr 30; Vol. 51 (2), pp. 169-195. Date of Electronic Publication: 2017 Apr 30.

Abstract:This review provides an overview of the concepts, methods and current status of the development of the Eleventh Revision of the Mental and Behavioural Disorders chapter of the International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11...

View details

Sprawozdanie z 71st Annual Scientific Meeting of American Academy of Forensic Sciences w Baltimore, USA

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Archiwum medycyny sadowej i kryminologii [Arch Med Sadowej Kryminol] 2019; Vol. 69 (3), pp. 145-146.

View details

[Classification of mental disorders--a conceptual framework for the ICD-11].

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Psychiatria polska [Psychiatr Pol] 2011 Nov-Dec; Vol. 45 (6), pp. 941-50.

Abstract:The World Psychiatric Association (WPA) and World Health Organization (WHO) are currently engaging in the revision of the International Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10). Polish Psychiatric Association (PPA) is participati...

View details

[Toward the new classification of mental disorders--Polish psychiatrists' opinions about project of ICD-11].

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Psychiatria polska [Psychiatr Pol] 2011 Nov-Dec; Vol. 45 (6), pp. 785-98.

Abstract:Aim: The World Psychiatric Association (WPA) and the World Health Organization (WHO) initiated a series of national surveys regarding the revision of the chapter on Mental and Behavioural Disorders of the ICD-10. They are part of the global and systema...

View details

REFORMA WTO -- STAN OBECNY I PERSPEKTYWY.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2019, Issue 546, p101-114. 14p.

Abstract:Multilateralny system handlu przeżywa poważny i długotrwały kryzys, którego przejawy szczególnie wyraźnie widać w modelu funkcjonowania i działalności WTO. Z tego względu po fiasku XI Konferencji Ministerialnej WTO rozpoczęto debatę wewnętrzną w WTO do...

View details

TEOLOGIA NARODU I ŚWIADOMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ MISJI POLSKI W ŚWIETLE DZIAŁALNOŚCI I CHARYZMATU KSIĘŻY ZMARTWYCHWSTAŃCÓW. (Polish)

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ethos (0860-8024); Jul-Sep2021, Vol. 34 Issue 135, p325-345, 21p

Abstract:Copyright of Ethos (0860-8024) is the property of John Paul II Institute, Faculty of Philosophy, John Paul II Catholic University of Lublin and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright hol...

View details

[Contemporary views on solving the population problems of the world].

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Biuletyn IGS [Biul IGS] 1992; Vol. 35 (3-4), pp. 112-21, 145.

Abstract:"The author presents a review of UN initiatives and decisions concerning...[predominant] social and population problems, which should be undertaken and solved by the international community." (SUMMARY IN ENG AND RUS) (excerpt)

View details

"Health 2020"--new framework for health policy. Part II.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Przeglad epidemiologiczny [Przegl Epidemiol] 2013; Vol. 67 (4), pp. 647-50. 735-9.

Abstract:The papers continues presentation of the new framework for health policy related to "Health 2020" strategy adopted in September 2012 unanimously by all member countries of EURO Region during the 62nd session of the World Health Organization Regional Co...

View details

WPŁYW AUTOMATYZOWANIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH NA CZYSTOŚĆ POWIETRZA W STREFIE PRODUKCYJNEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY MEDYCZNEJ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Research Papers of the Wroclaw University of Economics / Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu. 2018, Issue 542, p90-105. 16p.

Abstract:Przedstawiono zagadnienia jakości powietrza w czystych strefach produkcyjnych oraz zaprezentowano wyniki badania poziomu stężenia cząstek stałych w środowisku wytwarzania wyrobów medycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego przemysłu medycz...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored