scroll to top
Loading icon
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 323 results for
 "international organizations"
Results per page:

DÜZENSİZ GÖÇ VE MÜLTECİ HAREKETLERİNİN YÖNETİMİNDE NEOLİBERAL HEGEMONYA ARAYIŞLARI.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Marmara University Social Sciences Institute / Öneri. Jan2022, Vol. 17 Issue 57, p468-491. 24p.

Abstract:Bu çalışma, Birleşmiş Milletler Mülteciler ve Göçmenler için New York Bildirisinin ardından uluslararası göç ve mülteci hareketlerinin yönetimine yönelik olarak hayata geçirilen “Güvenli, Sistemli ve Düzenli Göç için Küresel Mutabakat” ve “Mültecilere ...

View details

İntravitreal enjeksiyon odası ile günübirlik ameliyathane odasının hava kalitesinin ve mikrobiyal yükünün değerlendirilmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Bulletin of Hygiene & Experimental Biology / Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji. 2022, Vol. 79 Issue 1, p123-132. 10p.

Abstract:Amaç: İntravitreal enjeksiyonlar oftalmolojide sık kullanılan tedavi yöntemlerinden biri olmakla beraber görme kaybı ile sonuçlanabilen ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Çalışmamızda, intravitreal enjeksiyonların yapıldığı intravitreal enjeksiyon od...

View details

Asya-Avrupa Diyaloğu: Zirve Diplomasisi Bağlamında Bir Değerlendirme.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Optimum: Journal of Economics & Management Sciences / Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Summer2022, Vol. 9 Issue 2, p189-205. 17p.

Abstract:Bu çalışma, zirve diplomasisi bağlamında, Asya-Avrupa Diyaloğu (Asia-Europe Meeting-ASEM) zirvelerinin, diyalog sürecine ve ASEM'in küresel yönetişim içerisindeki işlevlerine yönelik katkısını tartışmaktadır. Asya ile Avrupa arasındaki etkileşim kanall...

View details

Kendiliğinden organize olan tek tabaka molekülleri kullanarak organik ışık yayan diyotların veriminin iyileştirilmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Gümüshane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021, Vol. 11 Issue 4, p1235-1241. 7p.

Abstract:Ara yüzey iyileştirmeleri optoelektronik cihazların performansı üzerine önemli bir role sahiptir. Kendiliğinden organize olan tek tabaka molekülleri indiyum kalay oksit (ITO) ile organik katman arasında kullanılarak organik ışık yayan diyotlardan (OLED...

View details

ADRİYATİK-İYONYA GİRİŞİMİ-KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ: BİR KARŞILAŞTIRMA.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Ankara Review of European Studies. 2021, Vol. 20 Issue 2, p511-534. 24p.

Abstract:Adriyatik-İyonya Girişimi (AII) Türkçe alanyazında yeterince dikkat çekememiştir. AII ile benzerlikler gösteren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ise Türkiye' de oldukça bilinen bir uluslararası örgüttür. AII hakkında değerlendirme yapabilmek a...

View details

YÜKSELEN POPÜLİZM TEHDİDİ: YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA FAŞİZMİN GÖLGESİ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Journal of Marmara University Social Sciences Institute / Öneri. Jul2021, Vol. 16 Issue 56, p879-909. 31p.

Abstract:Günümüzde faşizmin gölgesi, başta Avrupa olmak üzere farklı bölgelerde hızla yayılmakta olan popülist hareketler aracılığıyla gittikçe belirginleşmektedir. Bu makale, birleştirilmiş karşılaştırma ile desteklenen bağlamsal siyasi analiz yöntemiyle günüm...

View details

Suudi Arabistan-İran Bölgesel Rekabetinde Suudi Dış Yardımlarının Siyasi Etkinliği (2010-2020).

Publication Type:Academic Journal

Source(s):International Relations / Uluslararasi Iliskiler. 2021, Vol. 18 Issue 69, p103-119. 17p.

Abstract:Bu çalışma, 2010-2020 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Arap ülkelerine sağladığı dış yardımları İran ile bölgesel rekabetinde etkili bir araç olarak kullanıp kullanmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Suudi dış yardımlarının etkinliği; bu dönemde Riya...

View details

Tarih Boyunca Pandemiler ve Uluslararası Sisteme Etkileri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p791-805. 15p.

Abstract:Küresel krizler, krizin niteliğine göre, uluslararası sistemi büyük ölçüde etkileyen, değiştiren veya dönüştüren krizlerdir. Söz konusu krizlerden biri; insanlık tarihi kadar eski olan ve uluslararası sistem üzerinde çok ciddi ekonomik, siyasi, sosyal ...

View details

Koronavirüs Salgınının Uluslararası Örgütlerin Meşruiyeti ve Etkinliğine Yönelik Yansımaları: NATO Örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p95-108. 14p.

Abstract:Birleşmiş Milletler ve koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel yönlendirici bir rol oynaması beklenen Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası ve Avrupa Birliği gibi ulus üstü örgütlerin özellikle salgının yayılması ve salgınla mücadele hususlarında, ar...

View details

COVID-19 Salgınının Uluslararası Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p1315-1329. 15p.

Abstract:İnsanlık tarihinde çeşitli dönemlerde pek çok doğal afet gerçekleşmiş, belirli ülkeler, belirli bölgeler ya da kıtalar bu afetlerden etkilenmiştir. Tarih boyunca dönem dönem büyük salgınlar da yaşanmış, bu salgınlar neticesinde pek çok insan hastalanmı...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored