scroll to top
0

Mobile Menu

Header Layout

EBSCO Auth Banner

Let's find your institution. Click here.

Page title

Advanced Search Results For "international organizations"

1 - 10 of 15 results for
 "international organizations"
Results per page:

A Research on Judaism as an International Organization and a Brief History of the Foundation of Israel.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Studies - Economics, Finance, Politics. 2020, Vol. 15 Issue 4, p1989-1999. 11p.

Abstract:Resmi bir tanım olarak, bir örgüt, bir veya daha fazla kişiyi veya insan grubunu kucaklayan ve belirli bir amacı olan bir firma, dernek veya kurum seklindeki bir oluşumdur. Ortadoğu'daki en eski inanç gruplarından biri olarak Museviliğin takipçileri, ü...

View details

The Effects of COVID-19 Pandemic on Business Areas and Post COVID-19 Management Trends.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Turkish Studies - Social Sciences. 2021, Vol. 16 Issue 1, p131-156. 26p.

Abstract:Dünya, tüm mekanizmalarını ve kurulu düzenini şiddetle sarsan bir krizle yüzleşti, COVID-19 pandemisi olarak adlandırılan bu kriz, neredeyse bilinen tüm sistem ve bilindik yöntemlerin işe yaramadığını göstermiştir. Modern insanlık tarihinde, küresel ve...

View details

Tarih Boyunca Pandemiler ve Uluslararası Sisteme Etkileri.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p791-805. 15p.

Abstract:Küresel krizler, krizin niteliğine göre, uluslararası sistemi büyük ölçüde etkileyen, değiştiren veya dönüştüren krizlerdir. Söz konusu krizlerden biri; insanlık tarihi kadar eski olan ve uluslararası sistem üzerinde çok ciddi ekonomik, siyasi, sosyal ...

View details

Koronavirüs Salgınının Uluslararası Örgütlerin Meşruiyeti ve Etkinliğine Yönelik Yansımaları: NATO Örneği.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p95-108. 14p.

Abstract:Birleşmiş Milletler ve koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel yönlendirici bir rol oynaması beklenen Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası ve Avrupa Birliği gibi ulus üstü örgütlerin özellikle salgının yayılması ve salgınla mücadele hususlarında, ar...

View details

COVID-19 Salgınının Uluslararası Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Aug2020, Vol. 15 Issue 4, p1315-1329. 15p.

Abstract:İnsanlık tarihinde çeşitli dönemlerde pek çok doğal afet gerçekleşmiş, belirli ülkeler, belirli bölgeler ya da kıtalar bu afetlerden etkilenmiştir. Tarih boyunca dönem dönem büyük salgınlar da yaşanmış, bu salgınlar neticesinde pek çok insan hastalanmı...

View details

Uluslararası Diplomasi Aracı Olarak Terörizm ve Türkiye.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. 2020, Vol. 15 Issue 3, p2061-2072. 12p.

Abstract:Sanayi İnkılabı öncesi dönemde diplomasi araçları askeri güç kullanımı, iktisadi kaynakların imtiyaz olarak verilmesi veya ambargo şeklinde uygulanması, rehin usulü ve siyasi evliliklerdi. Sanayi İnkılabından sonra bazı diplomasi araçları önemini yitir...

View details

BRITISH ROLE IN THE WAHHABI REVOLT AND ITS IMPACT ON THE POLICY OVER IRAQ.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Spring2018, Vol. 13 Issue 15, p195-203. 9p.

Abstract:Vahhabilik XVIII. yüzyılın sonlarında Arabistan Yarımadasında ortaya çıkan ve Osmanlı Devleti'ni Irak bölgesi, Basra Körfezi kıyıları ve Necid bölgesinde en fazla uğraştıran meselelerden birisi olmuştur. Bu sözde İslamî mezhebin mensupları İslam dinini...

View details

Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinin Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Oct2020, Vol. 15 Issue 6, p781-794. 14p.

Abstract:Tarih boyunca insanlık çeşitli salgınlara maruz kalmıştır. Aralık 2019’da Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen ve hızla yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı derinden etkilemiştir. Koronavirüs salgını Türkiye’de de 10 Mart 2020 tarihinden i...

View details

COVID-19 Pandemisi Döneminde Sokağa Çıkma Sınırlaması Olan ve Olmayan İllerde Yaşayan Spor Bilimleri Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Değerlendirilmesi.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Oct2020, Vol. 15 Issue 6, p739-749. 11p.

Abstract:The epidemic of the SARS-CoV-2 virus, which started in China and spread worldwide at a very high rate, has been declared as Pandemic by the World Health Organization (WHO). Because of high contagiousness level of Covid-19 infection, people all around t...

View details

THE CONCEPT OF 'SOVEREIGNTY' IN UNITED NATIONS' DOCUMENTS.

Publication Type:Academic Journal

Source(s):Electronic Turkish Studies. Winter2018, Vol. 13 Issue 7, p229-241. 13p.

Abstract:Egemenlik kavramı, antik Yunandan günümüze tartışılan bir kavramdır. Ulus egemenliği, halkınegemenliği, devlet egemenliği, toprak egemenliği gibi birçok alanda kendisine yer bulan bu kavram, farklı düşünürler ve farklı disiplinler tarafından farklı yön...

View details

banner_970x250 (970x250)

sponsored